พบ resume 77 ฉบับ
92%
Score
สมัครตำแหน่ง : บริการลูกค้า
สาขาอาชีพ : ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/คอลเซ็นเตอร์
อายุ(ปี) : 23
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
92%
2 พ.ย. 2565
73%
Score
สมัครตำแหน่ง : ผู้ช่วยแพทย์
สาขาอาชีพ : แพทย์/พยาบาล/เภสัช
อายุ(ปี) : 36
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
73%
28 ต.ค. 2565
75%
Score
สมัครตำแหน่ง : receptionist
สาขาอาชีพ : การโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว
อายุ(ปี) : 25
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
75%
24 ต.ค. 2565
82%
Score
สมัครตำแหน่ง : เสิร์ฟ
สาขาอาชีพ : งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
อายุ(ปี) : 29
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : 11,000
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
82%
12 ต.ค. 2565
83%
Score
สมัครตำแหน่ง : ช่างภาพ
สาขาอาชีพ : งานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพ
อายุ(ปี) : 35
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : 25,000
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
83%
12 ต.ค. 2565
84%
Score
สมัครตำแหน่ง : ต้อนรับ
สาขาอาชีพ : ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/คอลเซ็นเตอร์
อายุ(ปี) : 27
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
84%
12 ต.ค. 2565
92%
Score
สมัครตำแหน่ง : ไกด์,พนักงานเสิร์ฟ,พนักงานต้อนรับ
สาขาอาชีพ : การโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว
อายุ(ปี) : 22
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : 12,000
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
92%
28 ก.ย. 2565
85%
Score
สมัครตำแหน่ง : Wraitress
สาขาอาชีพ : งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
อายุ(ปี) : 23
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : 11,000
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
85%
23 ก.ย. 2565
49%
Score
สมัครตำแหน่ง : คนสวน
สาขาอาชีพ : อื่นๆ
อายุ(ปี) : 40
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : กระบี่
49%
14 ก.ย. 2565
64%
Score
สมัครตำแหน่ง : บาร์
สาขาอาชีพ : งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
อายุ(ปี) : 25
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
64%
14 ก.ย. 2565
65%
Score
สมัครตำแหน่ง : เวชระเบียน
สาขาอาชีพ : ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
อายุ(ปี) : 26
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : 13,000
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
65%
13 ก.ย. 2565
80%
Score
สมัครตำแหน่ง : พนักงาน
สาขาอาชีพ : เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด
อายุ(ปี) : 23
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : 11,000
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
80%
12 ก.ย. 2565
87%
Score
สมัครตำแหน่ง : รปภ,การ์ด,LP
สาขาอาชีพ : ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.
อายุ(ปี) : 29
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : 13,000
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
87%
11 ก.ย. 2565
91%
Score
สมัครตำแหน่ง : IT Support
สาขาอาชีพ : Programmer/System Admin/IT
อายุ(ปี) : 25
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
91%
11 ก.ย. 2565
83%
Score
สมัครตำแหน่ง : แม่บ้าน ,ครัว
สาขาอาชีพ : การโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว
อายุ(ปี) : 27
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
83%
5 ก.ย. 2565