พบ resume 85 ฉบับ
87%
Score
สมัครตำแหน่ง : ธุรการ,เลขานุการ
สาขาอาชีพ : ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
อายุ(ปี) : 23
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : 16,500
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
87%
27 มี.ค. 2566
79%
Score
สมัครตำแหน่ง : ธุรการ
สาขาอาชีพ : เลขานุการ
อายุ(ปี) : 37
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : 23,000
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
79%
24 มี.ค. 2566
53%
Score
สมัครตำแหน่ง : อะไรก็ได้
สาขาอาชีพ : อื่นๆ
อายุ(ปี) : 22
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
53%
12 มี.ค. 2566
84%
Score
สมัครตำแหน่ง : HR
สาขาอาชีพ : บุคคล/ฝึกอบรม/Training
อายุ(ปี) : 32
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : 18,000
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
84%
11 มี.ค. 2566
84%
Score
สมัครตำแหน่ง : พนักงานขาย
สาขาอาชีพ : เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด
อายุ(ปี) : 30
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : 20,000
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
84%
6 มี.ค. 2566
50%
Score
สมัครตำแหน่ง : พนักงานล้างจาน
สาขาอาชีพ : อื่นๆ
อายุ(ปี) : 30
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : 11,000
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
50%
14 ก.พ. 2566
65%
Score
สมัครตำแหน่ง : ออกแบบ
สาขาอาชีพ : งาน Part-time/นักศึกษาฝึกงาน
อายุ(ปี) : 23
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : 12,500
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
65%
4 ก.พ. 2566
90%
Score
สมัครตำแหน่ง : พนักงานเสริฟ์
สาขาอาชีพ : อื่นๆ
อายุ(ปี) : 20
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : 9,000
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
90%
10 ธ.ค. 2565
92%
Score
สมัครตำแหน่ง : บริการลูกค้า
สาขาอาชีพ : ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/คอลเซ็นเตอร์
อายุ(ปี) : 24
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
92%
2 พ.ย. 2565
73%
Score
สมัครตำแหน่ง : ผู้ช่วยแพทย์
สาขาอาชีพ : แพทย์/พยาบาล/เภสัช
อายุ(ปี) : 37
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
73%
28 ต.ค. 2565
75%
Score
สมัครตำแหน่ง : receptionist
สาขาอาชีพ : การโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว
อายุ(ปี) : 26
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
75%
24 ต.ค. 2565
82%
Score
สมัครตำแหน่ง : เสิร์ฟ
สาขาอาชีพ : งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
อายุ(ปี) : 30
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : 11,000
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
82%
12 ต.ค. 2565
83%
Score
สมัครตำแหน่ง : ช่างภาพ
สาขาอาชีพ : งานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพ
อายุ(ปี) : 36
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : 25,000
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
83%
12 ต.ค. 2565
84%
Score
สมัครตำแหน่ง : ต้อนรับ
สาขาอาชีพ : ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/คอลเซ็นเตอร์
อายุ(ปี) : 28
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
84%
12 ต.ค. 2565
92%
Score
สมัครตำแหน่ง : ไกด์,พนักงานเสิร์ฟ,พนักงานต้อนรับ
สาขาอาชีพ : การโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว
อายุ(ปี) : 23
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : 12,000
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
92%
28 ก.ย. 2565