พบ resume 103 ฉบับ
95%
Score
สมัครตำแหน่ง : ช่างทั่วไป
สาขาอาชีพ : ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะ
อายุ(ปี) : 41
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
95%
16 ก.ย. 2566
72%
Score
สมัครตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
สาขาอาชีพ : ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/คอลเซ็นเตอร์
อายุ(ปี) : 30
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : 16,000
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
72%
8 ก.ย. 2566
87%
Score
สมัครตำแหน่ง : ช่างซ่อมบำรุง
สาขาอาชีพ : โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
อายุ(ปี) : 24
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
87%
17 ส.ค. 2566
80%
Score
สมัครตำแหน่ง : ขับรถส่งสินค้า
สาขาอาชีพ : จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
อายุ(ปี) : 23
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : 18,000
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
80%
9 ส.ค. 2566
92%
Score
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ ร ป ภ,( คนสวน ช่างสระ
สาขาอาชีพ : ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.
อายุ(ปี) : 38
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
92%
2 ส.ค. 2566
66%
Score
สมัครตำแหน่ง : พนักงานบริการ
สาขาอาชีพ : ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/คอลเซ็นเตอร์
อายุ(ปี) : 24
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : 12,000
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
66%
26 ก.ค. 2566
85%
Score
สมัครตำแหน่ง : ทัวไป
สาขาอาชีพ : เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด
อายุ(ปี) : 31
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : 13,500
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
85%
23 ก.ค. 2566
85%
Score
สมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ร้านค้าสวัสดิการ/ธุรการ
สาขาอาชีพ : ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
อายุ(ปี) : 37
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : 20,000
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
85%
19 ก.ค. 2566
93%
Score
สมัครตำแหน่ง : บริการ
สาขาอาชีพ : งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
อายุ(ปี) : 44
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : 10,000
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
93%
19 ก.ค. 2566
64%
Score
สมัครตำแหน่ง : ผู้ช่วยเภสัช
สาขาอาชีพ : แพทย์/พยาบาล/เภสัช
อายุ(ปี) : 27
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
64%
12 ก.ค. 2566
89%
Score
สมัครตำแหน่ง : Purchase officer
สาขาอาชีพ : จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
อายุ(ปี) : 28
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : 22,000
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
89%
11 ก.ค. 2566
86%
Score
สมัครตำแหน่ง : จป.วิชาชีพ
สาขาอาชีพ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
อายุ(ปี) : 24
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
86%
28 มิ.ย. 2566
94%
Score
สมัครตำแหน่ง : Hr.Supervisor
สาขาอาชีพ : บุคคล/ฝึกอบรม/Training
อายุ(ปี) : 46
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : 25,000
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
94%
14 มิ.ย. 2566
80%
Score
สมัครตำแหน่ง : จัดส่งสินค้า หรือคลังสินค้า
สาขาอาชีพ : จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
อายุ(ปี) : 22
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : 14,000
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
80%
10 มิ.ย. 2566
91%
Score
สมัครตำแหน่ง : Asst Engineering manager
สาขาอาชีพ : การโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว
อายุ(ปี) : 31
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : 35,000
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
91%
6 เม.ย. 2566