พบ 67 ตำแหน่งงาน

ผลการค้นหางานใน จ.ภูเก็ต
1 .
3 ต.ค. 2565
บาริสต้า
บจก. เป็นหนึ่ง ภูเก็ต
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
11,000 บาท
2 .
3 ต.ค. 2565
Practical Nurse
Bangkok Hospital Siriroj
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
3 .
3 ต.ค. 2565
Obstetrics & Gynecology HOD
Bangkok Hospital Siriroj
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
4 .
3 ต.ค. 2565
Screening Nurse
Bangkok Hospital Siriroj
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
5 .
3 ต.ค. 2565
Medicine Unit HOD
Bangkok Hospital Siriroj
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
6 .
3 ต.ค. 2565
Registered Nurse
Bangkok Hospital Siriroj
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
7 .
3 ต.ค. 2565
Practical Nurse
Bangkok Hospital Siriroj
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
8 .
3 ต.ค. 2565
Emergency HOD
Bangkok Hospital Siriroj
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
9 .
3 ต.ค. 2565
Supervisor Nurse
Bangkok Hospital Siriroj
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
10 .
3 ต.ค. 2565
HRD Specialist
Bangkok Hospital Siriroj
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
11 .
3 ต.ค. 2565
Content Creator Officer
Bangkok Hospital Siriroj
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
12 .
3 ต.ค. 2565
Registered Nurse (OPD Medicine Unit)
โรงพยาบาลดีบุก
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
13 .
3 ต.ค. 2565
Registered Nurse (Ward 14)
โรงพยาบาลดีบุก
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
14 .
3 ต.ค. 2565
Registered Nurse (Intermediate Intensive Care Unit)
โรงพยาบาลดีบุก
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
15 .
3 ต.ค. 2565
Practical Nurse (OPD Medicine Unit)
โรงพยาบาลดีบุก
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
16 .
3 ต.ค. 2565
Transportation Staff
Bangkok Hospital Phuket
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
17 .
3 ต.ค. 2565
Medical Record Officer
Bangkok Hospital Phuket
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
18 .
3 ต.ค. 2565
Customer Services Officer
Bangkok Hospital Phuket
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
19 .
3 ต.ค. 2565
Admission Officer
Bangkok Hospital Phuket
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
20 .
3 ต.ค. 2565
Inter.Insurance (Case Manager)
Bangkok Hospital Phuket
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง