ความสมบูรณ์ของประวัติ 87 %
87%
อัพเดตล่าสุด : 17 ส.ค. 2566
เงินเดือนที่ต้องการ
 • ตามตกลง
สถานภาพทางทหาร
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
ยานพาหนะ
ยานพาหนะที่มี
 • มอเตอร์ไซต์
ใบขับขี่
 • มอเตอร์ไซต์
ความสามารถในการขับขี่
 • รถยนต์
 • มอเตอร์ไซต์
งานที่ต้องการ
 • สาขาอาชีพ : งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน
 • ตำแหน่ง : ช่างซ่อมบำรุง
 • พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
 • รูปแบบงาน : งานพาร์ทไทม์
 • ระยะเวลาเริ่มงาน : เริ่มงานได้ทันที
ประวัติการศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
 • ปีที่จบการศึกษา : 2559
 • วุฒิการศึกษา : ปวช.
 • คณะวิชา : ช่างเชื่อม
 • สาขา : ช่างเชื่อมโลหะ
 • เกรด : 2.97
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
2563
 • ข้อมูลบริษัท : แม็คโคร
 • ตำแหน่งงาน : Staff1
 • ระยะเวลา : กุมภาพันธ์ 2563 ถึง เมษายน 2564
 • เงินเดือน(บาท) : 13,500 บาท
 • ที่อยู่ : แม็คโคร ราไวย์
ข้อมูลการฝึกอบรม
สถาบัน : วิทยาลัยการอาชีพาังขะ
 • ระยะเวลา : เมษายน 2562 ถึง กรกฎาคม 2562
 • หลักสูตร : ช่างเชื่อม
ทักษะทางภาษา
ทักษะทางภาษา การพูด การฟัง การอ่าน การเขียน
ไทย ดี ดี ดี ดี

ติดตามข่าวสาร

ติดตามเรา

Link to Facebook Link to Line