ความสมบูรณ์ของประวัติ 95 %
95%
อัพเดตล่าสุด : 16 ก.ย. 2566
เงินเดือนที่ต้องการ
 • ตามตกลง
สถานภาพทางทหาร
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
ยานพาหนะ
ยานพาหนะที่มี
 • มอเตอร์ไซต์
ความสามารถในการขับขี่
 • มอเตอร์ไซต์
งานที่ต้องการ
 • สาขาอาชีพ : งาน E-Commerce
 • ตำแหน่ง : ช่างทั่วไป
 • พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
 • รูปแบบงาน : งานพาร์ทไทม์
 • ระยะเวลาเริ่มงาน : ภายใน 15 วัน
ประวัติการศึกษา
โรงเรียนวัดห้วยกระเจา
 • ปีที่จบการศึกษา : 2541
 • วุฒิการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6
 • คณะวิชา : ไม่มี
 • สาขา : ไม่มี
 • เกรด : 2
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
2563
 • ข้อมูลบริษัท : ไทวัสดุ
 • ตำแหน่งงาน : เช็คเกอร์
 • ระยะเวลา : พฤษภาคม 2563 ถึง ปัจจุบัน
 • เงินเดือน(บาท) : 11,500 บาท
 • ที่อยู่ : 252 ถนนรามคำแหง
2558
 • ข้อมูลบริษัท : Anti Fire Industry
 • ตำแหน่งงาน : ช่างไฟ
 • ระยะเวลา : พฤษภาคม 2558 ถึง มีนาคม 2562
 • เงินเดือน(บาท) : 12,000 บาท
 • ที่อยู่ : 316-316/1 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ข้อมูลการฝึกอบรม
สถาบัน : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • ระยะเวลา : กรกฎาคม 2561 ถึง กรกฎาคม 2566
 • หลักสูตร : ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ทักษะความรู้ตามสาขาอาชีพ
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า / ระดับมีประสบการณ์
 • สามารถการติดตั้งอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช่งาน / ระดับมีประสบการณ์
 • การใช้เครื่องมือ อุปณ์ในการทำงาน / ระดับมีประสบการณ์
ทักษะทางภาษา
ทักษะทางภาษา การพูด การฟัง การอ่าน การเขียน
ไทย ดี ดี ดี ดี
คะแนนทางภาษา

อังกฤษ

 • Toeic : 1 คะแนน
 • Toefel : 1 คะแนน
 • Ielts : 1 คะแนน

ติดตามข่าวสาร

ติดตามเรา

Link to Facebook Link to Line