ความสมบูรณ์ของประวัติ 100 %
100%
อัพเดตล่าสุด : 4 เม.ย. 2567
เงินเดือนที่ต้องการ
 • 60,000 ฿
สถานภาพทางทหาร
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
ยานพาหนะ
ยานพาหนะที่มี
 • รถยนต์
 • มอเตอร์ไซต์
ใบขับขี่
 • รถยนต์
 • มอเตอร์ไซต์
ความสามารถในการขับขี่
 • รถยนต์
 • มอเตอร์ไซต์
 • รถบรรทุก
งานที่ต้องการ
 • สาขาอาชีพ : งานคอมพิวเตอร์/ไอที
 • ตำแหน่ง : Programmer
 • พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
 • รูปแบบงาน : งานพาร์ทไทม์
 • ระยะเวลาเริ่มงาน : ภายใน 30 วัน
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
 • ปีที่จบการศึกษา : 2548
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
 • คณะวิชา : ครุศาสตร์
 • สาขา : คอมพิวเตอร์ศึกษา
 • เกรด : 2.88
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
 • ปีที่จบการศึกษา : 2543
 • วุฒิการศึกษา : ปวส.
 • คณะวิชา : อิเล็กทรอนิกส์
 • สาขา : คอมพิวเตอร์
 • เกรด : 2.14
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
 • ปีที่จบการศึกษา : 2540
 • วุฒิการศึกษา : ปวช.
 • คณะวิชา : อิเล็กทรอนิกส์
 • สาขา : อิเล็กทรอนิกส์
 • เกรด : 2.14
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
2559
 • ข้อมูลบริษัท : บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)
 • ตำแหน่งงาน : Programmer
 • ระยะเวลา : พฤศจิกายน 2559 ถึง ปัจจุบัน
 • เงินเดือน(บาท) : 39,000 บาท
2550
 • ข้อมูลบริษัท : โปรแกรมเมอร์อิสระ
 • ตำแหน่งงาน : Programmer
 • ระยะเวลา : พฤษภาคม 2550 ถึง พฤศจิกายน 2556
 • เงินเดือน(บาท) : 22,000 บาท
2556
 • ข้อมูลบริษัท : บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด
 • ตำแหน่งงาน : Programmer
 • ระยะเวลา : ตุลาคม 2556 ถึง มกราคม 2559
 • เงินเดือน(บาท) : 29,000 บาท
ข้อมูลการฝึกอบรม
สถาบัน : บริษัท กีหิ้น จำกัด
 • ระยะเวลา : มกราคม 2543 ถึง เมษายน 2543
 • หลักสูตร : ฝึกงาน
ทักษะความรู้ตามสาขาอาชีพ
 • เขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ARM / ระดับผู้เชี่ยวชาญ
 • Esp32 Lora Network / ระดับมีประสบการณ์
 • เขียนโปรแกรม Golang NodeJs Vuejs / ระดับมีประสบการณ์
 • ออกแบบติดตั้งระบบเน็ตเวิร์คเบื้องต้นได้ / ระดับผู้เชี่ยวชาญ
 • ตรวจซ่อมคอมพิวเตอร์ได้ / ระดับผู้เชี่ยวชาญ
 • ออกแบบวิเคราะห์ระบบงานวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และออกแบบวงจร PCB / ระดับผู้เชี่ยวชาญ
 • เขียนโปรแกรมในเครื่อง Handheld Computer & Mobile Computer / ระดับผู้เชี่ยวชาญ
 • เขียนโปรแกรมใน Android / ระดับผู้เชี่ยวชาญ
 • เขียนโปรแกรม C,C++,VB6,VB.NET,PHP,JAVA , jquery / ระดับผู้เชี่ยวชาญ
 • ออกแบบฐานข้อมูล SqlServer,MySql,Access , MariaDB, Mangodb / ระดับผู้เชี่ยวชาญ
 • ออกแบบวิเคราะห์งานระบบฐานข้อมูล ER Model / ระดับผู้เชี่ยวชาญ
ทักษะทางภาษา
ทักษะทางภาษา การพูด การฟัง การอ่าน การเขียน
ไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
คะแนนทางภาษา

อังกฤษ

 • Toeic : 1 คะแนน
 • Toefel : 1 คะแนน
 • Ielts : 1 คะแนน

ญี่ปุ่น

 • ระดับ : N1

จีน

 • ระดับ : HSK1
พิมพ์ดีด

ไทย

 • 10 คำ / นาที

อังกฤษ

 • 10 คำ / นาที