ความสมบูรณ์ของประวัติ 90 %
90%
อัพเดตล่าสุด : 8 เม.ย. 2567
เงินเดือนที่ต้องการ
 • 16,000 ฿
ยานพาหนะ
ยานพาหนะที่มี
 • มอเตอร์ไซต์
ใบขับขี่
 • มอเตอร์ไซต์
ความสามารถในการขับขี่
 • มอเตอร์ไซต์
งานที่ต้องการ
 • สาขาอาชีพ : อื่นๆ
 • ตำแหน่ง : พนักงานแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ
 • พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
 • รูปแบบงาน : งานพาร์ทไทม์
 • ระยะเวลาเริ่มงาน : ภายใน 7 วัน
ประวัติการศึกษา
มหาลัยอิสลามบันดง
 • ปีที่จบการศึกษา : 2559
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
 • คณะวิชา : ชารีอะฮ์(นิติศาสตร์อิสลาม)
 • สาขา : กฎหมายครอบครัวอิสลาม
 • เกรด : 3.62
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
2561
 • ข้อมูลบริษัท : บมจ.ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)
 • ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน
 • ระยะเวลา : กรกฎาคม 2561 ถึง พฤศจิกายน 2565
 • เงินเดือน(บาท) : 18,000 บาท
 • ที่อยู่ : 25/4 หมู่.1 ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต
ข้อมูลการฝึกอบรม
 • ไม่มีประสบการณ์
ทักษะความรู้ตามสาขาอาชีพ
 • บริการลูกค้า/ แคชเชียร์ / ระดับมีประสบการณ์
ทักษะทางภาษา
ทักษะทางภาษา การพูด การฟัง การอ่าน การเขียน
ไทย ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก
พิมพ์ดีด

ไทย

 • 30 คำ / นาที

อังกฤษ

 • 32 คำ / นาที

ติดตามข่าวสาร

ติดตามเรา

Link to Facebook Link to Line