ความสมบูรณ์ของประวัติ 92 %
92%
อัพเดตล่าสุด : 2 ส.ค. 2566
เงินเดือนที่ต้องการ
 • ตามตกลง
สถานภาพทางทหาร
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
ยานพาหนะ
ยานพาหนะที่มี
 • มอเตอร์ไซต์
ใบขับขี่
 • มอเตอร์ไซต์
ความสามารถในการขับขี่
 • รถยนต์
 • มอเตอร์ไซต์
งานที่ต้องการ
 • สาขาอาชีพ : งานแม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวน
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ ร ป ภ,( คนสวน ช่างสระ
 • พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
 • รูปแบบงาน : งานพาร์ทไทม์
 • ระยะเวลาเริ่มงาน : เริ่มงานได้ทันที
ประวัติการศึกษา
ร.รสะบ้าย้อยวิทยา
 • ปีที่จบการศึกษา : 2545
 • วุฒิการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6
 • คณะวิชา : _
 • สาขา : _
 • เกรด : 2.52
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
2555
 • ข้อมูลบริษัท : รพ.มิชชั่นภูเก็ต
 • ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่เวรเปล
 • ระยะเวลา : มกราคม 2555 ถึง มกราคม 2558
 • เงินเดือน(บาท) : 11,700 บาท
2560
 • ข้อมูลบริษัท : โรงแรมวิลเลจ
 • ตำแหน่งงาน : ช่างสระ
 • ระยะเวลา : สิงหาคม 2560 ถึง มิถุนายน 2562
 • เงินเดือน(บาท) : 10,500 บาท
 • ที่อยู่ : ยูเกาะมะพร้าว แหลมหิน ภูเก็ต
2566
 • ข้อมูลบริษัท : ภูเก็ตโกรเซอร์รี
 • ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ ร ป ภ
 • ระยะเวลา : มิถุนายน 2566 ถึง สิงหาคม 2566
 • เงินเดือน(บาท) : 12,000 บาท
ข้อมูลการฝึกอบรม
สถาบัน : การแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
 • ระยะเวลา : สิงหาคม 2554 ถึง สิงหาคม 2554
 • หลักสูตร : การช่วยเหลือผู้ป่วยและประถมพยาบาลเบื้องต้น
สถาบัน : _
 • ระยะเวลา : มีนาคม 2553 ถึง ตุลาคม 2558
 • หลักสูตร : การดับเพลิง ,การแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
ทักษะความรู้ตามสาขาอาชีพ
 • เคยผ่านการทำงานทุกแบบ / ระดับมีประสบการณ์
 • ทำสวนตัดหญา / ระดับมีประสบการณ์
ทักษะทางภาษา
ทักษะทางภาษา การพูด การฟัง การอ่าน การเขียน
อารบิก พอใช้ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ไทย ดี ดี ดี ดี

ติดตามข่าวสาร

ติดตามเรา

Link to Facebook Link to Line