ค้นหาประวัติ
สาขาอาชีพ : ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
อายุ(ปี) : 21
เงินเดือน(บาท) : 13,000
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
74%
29 มิ.ย. 2565
สาขาอาชีพ : Programmer/System Admin/IT
อายุ(ปี) : 27
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
84%
28 มิ.ย. 2565
สาขาอาชีพ : เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด
อายุ(ปี) : 27
เงินเดือน(บาท) : 13,000
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
77%
27 มิ.ย. 2565
สาขาอาชีพ : งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
อายุ(ปี) : 30
เงินเดือน(บาท) : 25,000
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
70%
17 มิ.ย. 2565
สาขาอาชีพ : อื่นๆ
อายุ(ปี) : 32
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
81%
17 มิ.ย. 2565
สาขาอาชีพ : การโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว
อายุ(ปี) : 22
เงินเดือน(บาท) : 10,500
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
85%
16 มิ.ย. 2565
สาขาอาชีพ : เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด
อายุ(ปี) : 23
เงินเดือน(บาท) : 12,000
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
90%
16 มิ.ย. 2565
สาขาอาชีพ : ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
อายุ(ปี) : 23
เงินเดือน(บาท) : 11,500
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
83%
16 มิ.ย. 2565
สาขาอาชีพ : การโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว
อายุ(ปี) : 25
เงินเดือน(บาท) : 15,000
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
70%
16 มิ.ย. 2565
สาขาอาชีพ : งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
อายุ(ปี) : 23
เงินเดือน(บาท) : 12,000
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
90%
15 มิ.ย. 2565
สาขาอาชีพ : ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
อายุ(ปี) : 23
เงินเดือน(บาท) : 12,000
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
82%
14 มิ.ย. 2565
สาขาอาชีพ : งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์
อายุ(ปี) : 31
เงินเดือน(บาท) : 10,000
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
85%
10 มิ.ย. 2565
สาขาอาชีพ : ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
อายุ(ปี) : 33
เงินเดือน(บาท) : 12,000
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
80%
8 มิ.ย. 2565
สาขาอาชีพ : เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด
อายุ(ปี) : 28
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
86%
8 มิ.ย. 2565
สาขาอาชีพ : สถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา
อายุ(ปี) : 38
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
88%
7 มิ.ย. 2565
สาขาอาชีพ : การโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว
อายุ(ปี) : 35
เงินเดือน(บาท) : 18,500
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
87%
6 มิ.ย. 2565
สาขาอาชีพ : Digital Marketing/การตลาดออนไลน์
อายุ(ปี) : 23
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
92%
31 พ.ค. 2565
สาขาอาชีพ : ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
อายุ(ปี) : 27
เงินเดือน(บาท) : 15,000
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
75%
27 พ.ค. 2565
สาขาอาชีพ : ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
อายุ(ปี) : 20
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
85%
27 พ.ค. 2565
สาขาอาชีพ : เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด
อายุ(ปี) : 25
เงินเดือน(บาท) : 12,000
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
82%
21 พ.ค. 2565
สาขาอาชีพ : งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
อายุ(ปี) : 24
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
85%
20 พ.ค. 2565
สาขาอาชีพ : ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.
อายุ(ปี) : 29
เงินเดือน(บาท) : 12,000
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
79%
4 พ.ค. 2565
สาขาอาชีพ : ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
อายุ(ปี) : 34
เงินเดือน(บาท) : 15,000
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
93%
2 เม.ย. 2565
สาขาอาชีพ : Web programer/Webmaster
อายุ(ปี) : 41
เงินเดือน(บาท) : 60,000
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
95%
29 ธ.ค. 2564
สาขาอาชีพ : ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/คอลเซ็นเตอร์
อายุ(ปี) : 37
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
85%
20 ธ.ค. 2564
สาขาอาชีพ : บุคคล/ฝึกอบรม/Training
อายุ(ปี) : 38
เงินเดือน(บาท) : 25,000
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
88%
23 พ.ย. 2564
สาขาอาชีพ : Programmer/System Admin/IT
อายุ(ปี) : 41
เงินเดือน(บาท) : 60,000
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
100%
22 พ.ย. 2564