ความสมบูรณ์ของประวัติ 93 %
93%
อัพเดตล่าสุด : 15 เม.ย. 2567
เงินเดือนที่ต้องการ
 • ตามตกลง
ยานพาหนะ
ยานพาหนะที่มี
 • มอเตอร์ไซต์
ใบขับขี่
 • มอเตอร์ไซต์
ความสามารถในการขับขี่
 • มอเตอร์ไซต์
งานที่ต้องการ
 • สาขาอาชีพ : อื่นๆ
 • ตำแหน่ง : -
 • พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
 • รูปแบบงาน : งานพาร์ทไทม์
 • ระยะเวลาเริ่มงาน : ภายใน 30 วัน
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นครศรีธรรมราช ไสใหญ่
 • ปีที่จบการศึกษา : 543
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
 • คณะวิชา : เทคโนโลยีการจัดการ
 • สาขา : การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เกรด : 3.20
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
2566
 • ข้อมูลบริษัท : ธนาคารออมสิน สาขาทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
 • ตำแหน่งงาน : นักศึกษาฝึกงาน
 • ระยะเวลา : กรกฎาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566
 • เงินเดือน(บาท) : 0 บาท
 • ที่อยู่ : 9 ถนนรถไฟ ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
ทักษะความรู้ตามสาขาอาชีพ
 • ตัดต่อดีโอ / ระดับมีประสบการณ์
 • website application LINE Official Account / ระดับมีประสบการณ์
 • การใช้โปรแกรม canva / ระดับมีประสบการณ์
 • การใช้โปรแกรมทั่วไป word.excel,powerpoint / ระดับมีประสบการณ์
ทักษะทางภาษา
ทักษะทางภาษา การพูด การฟัง การอ่าน การเขียน
ไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

ติดตามข่าวสาร

ติดตามเรา

Link to Facebook Link to Line