ติดเชื้อเพิ่มขึ้น
2,302
สะสม
101,447
หายแล้ว
65,803
เพิ่มขึ้น
2,136
กำลังรักษา
35,055
เสียชีวิต
589
เพิ่มขึ้น
24

ข่าววันนี้