ติดเชื้อเพิ่มขึ้น
42
สะสม
26,073
หายแล้ว
25,420
เพิ่มขึ้น
96
กำลังรักษา
569
เสียชีวิต
84
เพิ่มขึ้น
1

ข่าววันนี้