ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างของคนไทย มีมาตรฐาน มอก. ราคาเป็นธรรมต่อผู้บริโภค

รายละเอียดสินค้า

ทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช 26 ก.ย. 2559

จากประสบการณ์กว่า 35 ปีของ บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตบัลลาสต์และ หลอดไฟสัญชาติไทยที่ เริ่มต้นจากการผลิตสินค้าประเภทบัลลาสต์ สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ที่ใช้กับแบตเตอรี่รถยนต์ เรือ และ รถเข็น ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นรายต้นๆ ของประเทศ ซึ่งได้เริ่มต้น ผลิตสินค้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศเป็นหลัก ( ในช่วงระยะเวลา 30 ปีที่แล้ว บัลลาสต์ฟลูออเรสเซนซ์ถูกนำเข้าจากยุโรป มาจำหน่าย ก่อนจะมีการกำหนดมาตรฐาน มอก. 23 2521 มาบังคับใช้


บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาปรับปรุงการผลิต และออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการวิจัย และ พัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมาก เพื่อการส่งทดสอบในต่างประเทศและการพัฒนาสินค้าให้ แข่งขันได้ในระดับโลก มีการส่งออกสินค้าไปยังประเทศต่างๆ มากกว่า 20 ประเทศทั่วโลกเพื่อนำเงินตราเข้าประเทศ และ มีผลิตภัณฑ์ออกใหม่ เช่น สินค้าประเภทรีโมทสวิตซ์ (ที่ใช้แทนลูกสวิตซ์ในบ้านแล้วสามารถใช้รีโมทโทรทัศน์ที่มีอยู่ในบ้านเปิดปิดไฟ ได้โดยไม่ต้องลุกไปเปิดปิดเหมือนแต่ก่อน) หรือการได้รับการรับรองมาตรฐานจากเยอรมันในผลิตภัณฑ์ บัลลาสต์สำหรับหลอด ฟลูออเรสเซนซ์ซึ่งเป็นผู้ผลิตสัญชาติไทยรายแรก ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว


ปัจจุบัน บริษัทฯ ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI โดยได้ปรับปรุงและพัฒนาองค์กรเพื่อรองรับการแข่งขันในระดับภูมิภาค (AEC) และ ยังคงยืนยันที่จะตั้งใจในการพัฒนาสินค้าในระบบแสงสว่าง เพื่อให้ประเทศไทยได้มีผลิตภัณฑ์ที่สามารถแข่งขันระดับโลก และ ส่งออก เพื่อนำเงินตราต่างประเทศเข้ามา ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนตั้งแต่วันที่ ยังเป็นบริษัทฯ เล็กๆ จนเติบโตมาจนทุกวันนี้ และ ขอขอบคุณคนไทยทุกคนที่ช่วยอุดหนุนสินค้าของคนไทยมาโดยตลอด

โทรสั่งซื้อสินค้าเบอร์ 028779510 ต่อ 100

สั่งซื้อสินค้าออนไลด์ที่ https://tmionlineshop.bentoweb.com/th

หมายเลขประกาศ : 103197

  • ฿0

ติดต่อผู้ขาย

Share:

ประกาศอื่นของผู้ขาย