Bangkok Hospital Phuket

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) คือผู้ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนที่มีเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ประกอบด้วย 5 กลุ่มโรงพยาบาลเอกชนระดับแนวหน้าของประเทศและภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ 1. กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ, 2. กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช, 3. กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท, 4. กลุ่มโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล, 5. กลุ่มโรงพยาบาลรอยัล และอีกหนึ่งโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ คือ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

นอกจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตจะเป็นหนึ่งในเครือข่ายของกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพแล้ว เรายังเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดภูเก็ตและภาคใต้ของประเทศไทย เราให้บริการทางการแพทย์แบบครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการตรวจวินิจฉัยโรค ให้คำปรึกษาทางการแพทย์ รวมถึงขั้นตอนการรักษา การผ่าตัดทั่วไป และการผ่าตัดที่มีความซับซ้อน ด้วยอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย ประกอบกับคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา เช่น อายุรแพทย์, ทันตแพทย์, สูตินรีแพทย์, ศัลยแพทย์, ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์, จักษุแพทย์, จิตแพทย์, กุมารแพทย์, รังสีแพทย์, แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู, พยาธิแพทย์, แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, แพทย์โสตศอนาสิก และแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว เป็นต้น โดยแพทย์แต่ละท่านล้วนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มากประสบการณ์ในการรักษาในสาขาวิชาของแต่ละบุคคล

นอกจากนี้เรายังมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์อีกมากมายที่พร้อมให้บริการครอบคลุมทางการแพทย์ อาทิ พยาบาล, เภสัชกร, นักกายภาพบำบัด, นักกิจกรรมบำบัด, นักจิตวิทยา, โภชนากร, นักเทคนิคการแพทย์ และนักรังสีเทคนิค ที่มีประสบการณ์ ผ่านการอบรมตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้ท่านมีความมั่นใจในการให้บริการของเรา
แนะนำกิจการ
สวัสดิการ
1.เงินเดือน ,ค่าเวร, ค่าทำงานล่วงเวลา
2.การปรับเลื่อนขึ้นเงินเดือน
3.โบนัสตามผลประกอบการ
4.ยูนิฟอร์ม
5.ที่พัก
6.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
7.กองทุนประกันสังคม
8.Service Award รางวัลสำหรับพนักงานที่ทำงานกับโรงพยาบาลครบทุก5ปี
9.เบี้ยเลี้ยงกรณีอบรมต่างจังหวัด,ค่าที่พัก,ค่าเดินทาง
10.ค่ารักษาพยาบาล
11.ประักันอุบัติเหตุ คุ้มครองทั่วโลก
11.ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล 50% สำหรับพ่อ แม่ คู่สมรส บุตร , 25% สำหรับพี่และน้อง
12.ส่วนลดค่ารักษาฟัน
13.ตรวจสุขภาพประจำปี
14.วัคซีนป้องกันโรคตามฤดูกาล
15.การพัฒนาภาษาต่างประเทศ และค่าภาษาต่างประเทศ 500 - 5,000 บาท
16.การเรียนต่อเฉพาะทาง(สายวิชาชีพ)
วิธีสมัครงาน
- สมัครผ่านทางอีเมล์
- สมัครด้วยตนเอง
- https://forms.gle/Sa9ZLkJd2Vy5nG1U7
ติดต่อ
HR
Bangkok Hospital Phuket
เลขที่ 2/1 ถนนหงษ์หยกอุทิศ, ตำบลตลาดใหญ่, อำเภอเมือง, จังหวัดภูเก็ต, 83000, ประเทศไทย
ตลาดใหญ่ , เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต
โทรศัพท์: 076254425
อีเมล: [email protected]
เว็บไซต์: www.phukethospital.com
แผนที่