อัปเดตวัคซีนที่อนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทย พร้อมรายละเอียดการฉีดแบบสูตรไขว้

5 เม.ย. 256515:05 น.
SHARE:
????  อัปเดตวัคซีนที่อนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทย พร้อมรายละเอียดการฉีดแบบสูตรไขว้

???? วัคซีนที่ได้รับการยอมรับในประเทศไทย ประกอบด้วย
   ? (1) CoronaVac (Sinovac)
   ? (2) AstraZeneca (Vaxzevria, Covishield)
   ? (3) Pfizer-BioNTech (Comirnaty)
   ? (4) Moderna
   ? (5) COVILO (Sinopharm)
   ? (6) Janssen (Johnson & Johnson)
   ? (7) Sputnik V
   ? (8 ) Covaxin
   ? (9) Novavax / Covovax
   ? (10) Medigen
   ? (11) Sputnik Light (สำหรับมาตรการ Sandbox เท่านั้น)

ประเทศไทยยอมรับการฉีดวัคซีนสูตรไขว้ ทั้งนี้ ระยะเวลาที่ได้รับวัคซีนเข็มสอง จะต้องเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดของวัคซีนเข็มแรก ดังนี้
   ✅️ เข็มแรก (Sinovac) : เว้นระยะ 2 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง
   ✅️ เข็มแรก (AstraZeneca) : เว้นระยะ 4 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง
   ✅️ เข็มแรก (Pfizer-BioNTech) : เว้นระยะ 3 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง
   ✅️ เข็มแรก (Moderna) : เว้นระยะ 4 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง
   ✅️ เข็มแรก (Sinopharm) : เว้นระยะ 3 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง
   ✅️ เข็มแรก (Sputnik V) : เว้นระยะ 3 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง
   ✅️ เข็มแรก (Covaxin) : เว้นระยะ 4 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง
   ✅️ เข็มแรก (Novavax) : เว้นระยะ 3 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง
   ✅️ เข็มแรก (Medigen) : เว้นระยะ 4 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง
.
   ? สำหรับผู้ได้รับวัคซีนครบถ้วน คือ ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่สอง 14 วันก่อนเดินทาง
   ? ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน Janssen (Johnson&Johnson) จะถือว่าเป็นผู้ได้รับวัคซีนครบถ้วน หลังได้รับวัคซีนเข็มแรก 14 วัน
   ? ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน Sputnik Light จะถือว่าเป็นผู้ได้รับวัคซีนครบถ้วน หลังได้รับวัคซีนเข็มแรก 14 วัน
   ? เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน Sputnik Light จะสามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบ สำหรับการลงทะเบียนเข้าตามมาตรการ Sandbox เท่านั้น

???? The vaccines approved by Thailand include :
   ? (1) CoronaVac (Sinovac)
   ? (2) AstraZeneca (Vaxzevria, Covishield)
   ? (3) Pfizer-BioNTech (Comirnaty)
   ? (4) Moderna
   ? (5) COVILO (Sinopharm)
   ? (6) Janssen (Johnson & Johnson)
   ? (7) Sputnik V
   ? (8 ) Covaxin
   ? (9) Novavax / Covovax
   ? (10) Medigen
   ? (11) Sputnik Light (For Sandbox only)

Thailand fully recognizes mixed vaccination. However, your second dose needs to be administered based on the recommended timeframe for each vaccine type (first dose), as follows : 
   ✅️ 1st dose (Sinovac) : 2nd dose after 2 weeks 
   ✅️ 1st dose (AstraZeneca) : 2nd dose after 4 weeks
   ✅️ 1st dose (Pfizer-BioNTech : 2nd dose after 3 weeks
   ✅️ 1st dose (Moderna) : 2nd dose after 4 weeks
   ✅️ 1st dose (Sinopharm) : 2nd dose after 3 weeks
   ✅️ 1st dose (Sputnik V) : 2nd dose after 3 weeks
   ✅️ 1st dose (Covaxin) : 2nd dose after 4 weeks
   ✅️ 1st dose (Novavax) : 2nd dose after 3 weeks
   ✅️ 1st dose (Medigen) : 2nd dose after 4 weeks

   ? To be considered fully vaccinated, your 2nd dose must be administered at least 14 days before your travel.
   ? Those vaccinated with Janssen (Johnson&Johnson) vaccine do not need to receive their 2nd dose to be considered fully vaccinated.
   ? Those vaccinated with Sputnik Light vaccine do not need to receive their 2nd dose to be considered fully vaccinated.
   ? Those vaccinated with Sputnik Light vaccine are eligible to enter Thailand via Sandbox Programme only.

? ข้อมูลอัปเดต ณ วันที่ 4 เมษายน 2565

ที่มา : On Route Trip

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามข่าวสาร

ติดตามเรา

Link to Facebook Link to Line