ภูเก็ต งานประเพณีพ้อต่ออ๊ามผ้อต่อก้งบางเหนียว

21 ส.ค. 256512:32 น.
SHARE:
ภูเก็ต งานประเพณีพ้อต่ออ๊ามผ้อต่อก้งบางเหนียว

ร่วมสืบสานความกตัญญูวิถีดั้งเดิม ไหว้ขนมเต่า สักการะองค์พ้อต่อก้ง ชมแสดงของศิลปิน เด็กและเยาวชน อุดหนนุขนมเต่า ของกินมากมาย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ต กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน

พบกันตั้งแต่ วันที่ 16 – 26 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ อ๊ามพ้อต่อผ้อต่อก้งบางเหนียว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามข่าวสาร

ติดตามเรา

Link to Facebook Link to Line