ความสมบูรณ์ของประวัติ 68 %
68%
อัพเดตล่าสุด : 14 มิ.ย. 2567
เงินเดือนที่ต้องการ
 • ตามตกลง
ยานพาหนะ
ยานพาหนะที่มี
 • มอเตอร์ไซต์
ใบขับขี่
 • มอเตอร์ไซต์
ความสามารถในการขับขี่
 • มอเตอร์ไซต์
งานที่ต้องการ
 • สาขาอาชีพ : งานบริการด้านการแพทย์
 • ตำแหน่ง : พยาบาล
 • พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
 • รูปแบบงาน : งานพาร์ทไทม์
 • ระยะเวลาเริ่มงาน : ภายใน 15 วัน
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • ปีที่จบการศึกษา : 2567
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
 • คณะวิชา : พยาบาลศาสตร์
 • สาขา : พยาบาลศาสตร์
 • เกรด : 3.26
ทักษะทางภาษา
ทักษะทางภาษา การพูด การฟัง การอ่าน การเขียน
ไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

ติดตามข่าวสาร

ติดตามเรา

Link to Facebook Link to Line