ความสมบูรณ์ของประวัติ 84 %
84%
อัพเดตล่าสุด : 23 พ.ค. 2567
เงินเดือนที่ต้องการ
 • ตามตกลง
สถานภาพทางทหาร
 • ได้รับการยกเว้น
งานที่ต้องการ
 • สาขาอาชีพ : งานคอมพิวเตอร์/ไอที
 • ตำแหน่ง : IT Support
 • พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
 • รูปแบบงาน : งานพาร์ทไทม์
 • ระยะเวลาเริ่มงาน : เริ่มงานได้ทันที
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ปีที่จบการศึกษา : 2559
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
 • คณะวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เกรด : 2.02
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
2559
 • ข้อมูลบริษัท : IZEEPRO
 • ตำแหน่งงาน : Web and graphic designer
 • ระยะเวลา : กรกฎาคม 2559 ถึง กุมภาพันธ์ 2567
 • เงินเดือน(บาท) : 13,000 บาท
 • ที่อยู่ : เลขที่ 2142 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
ข้อมูลการฝึกอบรม
 • ไม่มีประสบการณ์
ทักษะความรู้ตามสาขาอาชีพ
 • แก้ไขปัญหาต่างๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ / ระดับชำนาญ
 • ความรู้เกี่ยวกับ Hardware / ระดับชำนาญ
 • ติดตั้ง Software , OS / ระดับชำนาญ
 • Adobe illustrator / ระดับชำนาญ
 • Adobe photoshop / ระดับชำนาญ

ติดตามข่าวสาร

ติดตามเรา

Link to Facebook Link to Line