ความสมบูรณ์ของประวัติ 70 %
70%
อัพเดตล่าสุด : 18 มิ.ย. 2565
เงินเดือนที่ต้องการ
 • 25,000 ฿
ยานพาหนะ
ยานพาหนะที่มี
 • รถยนต์
ใบขับขี่
 • รถยนต์
ความสามารถในการขับขี่
 • รถยนต์
งานที่ต้องการ
 • สาขาอาชีพ : งานบริการลูกค้า
 • ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
 • พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
 • รูปแบบงาน : งานพาร์ทไทม์
 • ระยะเวลาเริ่มงาน : ภายใน 15 วัน
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ปีที่จบการศึกษา : 2559
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
 • คณะวิชา : นิเทศศาสตร์
 • สาขา : โฆษณา
 • เกรด : 2.35
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
 • ไม่มีประสบการณ์
ข้อมูลการฝึกอบรม
 • ไม่มีประสบการณ์
พิมพ์ดีด

ไทย

 • 50 คำ / นาที

อังกฤษ

 • 50 คำ / นาที

ติดตามข่าวสาร

ติดตามเรา

Link to Facebook Link to Line