ความสมบูรณ์ของประวัติ 81 %
81%
อัพเดตล่าสุด : 17 มิ.ย. 2565
เงินเดือนที่ต้องการ
 • ตามตกลง
สถานภาพทางทหาร
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
ยานพาหนะ
ยานพาหนะที่มี
 • รถยนต์
ใบขับขี่
 • รถยนต์
 • มอเตอร์ไซต์
ความสามารถในการขับขี่
 • รถยนต์
 • มอเตอร์ไซต์
งานที่ต้องการ
 • สาขาอาชีพ : อื่นๆ
 • ตำแหน่ง : ปฏิบัติการ
 • พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
 • รูปแบบงาน : งานพาร์ทไทม์
 • ระยะเวลาเริ่มงาน : เริ่มงานได้ทันที
ประวัติการศึกษา
บำรุงรวิวรรณวิทยา
 • ปีที่จบการศึกษา : 2547
 • วุฒิการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6
 • คณะวิชา : ปกติ
 • สาขา : ปกติ
 • เกรด : 2.51
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
2551
 • ข้อมูลบริษัท : Bar B Q plaza
 • ตำแหน่งงาน : ครัวและบริการลูกค้า
 • ระยะเวลา : กุมภาพันธ์ 2551 ถึง มีนาคม 2556
 • เงินเดือน(บาท) : 9,500 บาท
2559
 • ข้อมูลบริษัท : Toyota Thailand
 • ตำแหน่งงาน : ผลิต
 • ระยะเวลา : มิถุนายน 2559 ถึง มกราคม 2561
 • เงินเดือน(บาท) : 9,300 บาท
 • ที่อยู่ : สมุทรปราการ
2561
 • ข้อมูลบริษัท : J&T express
 • ตำแหน่งงาน : Supervisor
 • ระยะเวลา : มีนาคม 2561 ถึง มกราคม 2562
 • เงินเดือน(บาท) : 25,000 บาท
 • ที่อยู่ : สมุทรปราการ
2562
 • ข้อมูลบริษัท : ZTOEXPRESSTHAILAND
 • ตำแหน่งงาน : ควบคุมคุณภาพการบริการ/อบรม
 • ระยะเวลา : มกราคม 2562 ถึง มีนาคม 2565
 • เงินเดือน(บาท) : 25,000 บาท
 • ที่อยู่ : สมุทรปราการ
ข้อมูลการฝึกอบรม
 • ไม่มีประสบการณ์