ความสมบูรณ์ของประวัติ 85 %
85%
อัพเดตล่าสุด : 17 มิ.ย. 2565
เงินเดือนที่ต้องการ
 • 10,500 ฿
งานที่ต้องการ
 • สาขาอาชีพ : งานล่าม/การท่องเที่ยว/จองห้อง/จองตั๋ว
 • ตำแหน่ง : ผู้ช่วยไกด์ (Freelance) / พนักงานขายทัวร์ออนไลน์่
 • พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
 • รูปแบบงาน : งานพาร์ทไทม์
 • ระยะเวลาเริ่มงาน : ภายใน 15 วัน
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ปีที่จบการศึกษา : 2564
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
 • คณะวิชา : พาณิชยศาสตร์และการจัดการ
 • สาขา : การจัดการการท่องเที่ยว
 • เกรด : 3.72
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
2564
 • ข้อมูลบริษัท : บริษัท เลิฟ ไอแลนด์ จำกัด
 • ตำแหน่งงาน : นักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่งผู้ช่วยไกด์
 • ระยะเวลา : พฤศจิกายน 2564 ถึง กุมภาพันธ์ 2565
 • เงินเดือน(บาท) : 1,500 บาท
2565
 • ข้อมูลบริษัท : บริษัท เลิฟ ไอแลนด์ จำกัด
 • ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยไกด์ (Freelance)
 • ระยะเวลา : มีนาคม 2565 ถึง พฤษภาคม 2565
 • เงินเดือน(บาท) : 1,000 บาท
2565
 • ข้อมูลบริษัท : บริษัท เลิฟ ไอแลนด์ จำกัด
 • ตำแหน่งงาน : ช่างภาพ (Freelance)
 • ระยะเวลา : มีนาคม 2565 ถึง พฤษภาคม 2565
 • เงินเดือน(บาท) : 300 บาท
ข้อมูลการฝึกอบรม
 • ไม่มีประสบการณ์
ทักษะทางภาษา
ทักษะทางภาษา การพูด การฟัง การอ่าน การเขียน
จีน พอใช้ พอใช้ พอใช้ พอใช้
อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

ติดตามข่าวสาร

ติดตามเรา

Link to Facebook Link to Line