ความสมบูรณ์ของประวัติ 82 %
82%
อัพเดตล่าสุด : 15 มิ.ย. 2565
เงินเดือนที่ต้องการ
 • 12,000 ฿
ยานพาหนะ
ยานพาหนะที่มี
 • มอเตอร์ไซต์
ความสามารถในการขับขี่
 • มอเตอร์ไซต์
งานที่ต้องการ
 • สาขาอาชีพ : งานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงาน
 • ตำแหน่ง : ธุรการ บัญชี
 • พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
 • รูปแบบงาน : งานพาร์ทไทม์
 • ระยะเวลาเริ่มงาน : เริ่มงานได้ทันที
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
2564
 • ข้อมูลบริษัท : ร้านmomas tea สาขาเชิงทะเล
 • ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการ
 • ระยะเวลา : ตุลาคม 2564 ถึง พฤษภาคม 2565
 • เงินเดือน(บาท) : 12,000 บาท
 • ที่อยู่ : 2 ถนนบ้านดอน-เชิงทะเล ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ทักษะความรู้ตามสาขาอาชีพ
 • การบัญชี / ระดับเริ่มต้น
ทักษะทางภาษา
ทักษะทางภาษา การพูด การฟัง การอ่าน การเขียน
อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้ พอใช้