ความสมบูรณ์ของ ใบสมัครงาน 85 %
85%
อัพเดตข้อมูลล่าสุด : 10 มิ.ย. 2565
เงินเดือนที่ต้องการ
 • 10,000
งานที่ต้องการ
 • สาขาอาชีพ : งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์
 • ตำแหน่ง : ผู้ช่วยในครัว
 • พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
 • ระยะเวลาเริ่มงาน : เริ่มงานได้ทันที
ประวัติการศึกษา
มทร​ ศรีวิชัยสงขลา
 • ปีที่จบการศึกษา : 2557
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
 • คณะวิชา : คหกรรมศาสตร์?
 • สาขา : อาหารเเละโภชนาการ
 • เกรด : 2.22
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
2562
 • ข้อมูลบริษัท : ชุปเปอร์ชิปจำกัด
 • ตำแหน่งงาน : เเคชเชียร์
 • ระยะเวลา : กรกฎาคม 2562 ถึง พฤษภาคม 2565
 • เงินเดือน(บาท) : 10,000 บาท
ทักษะความรู้ตามสาขาอาชีพ
 • เเคชเชียร์ / ระดับมีประสบการณ์