ความสมบูรณ์ของประวัติ 80 %
80%
อัพเดตล่าสุด : 8 มิ.ย. 2565
เงินเดือนที่ต้องการ
 • 12,000 ฿
งานที่ต้องการ
 • สาขาอาชีพ : งานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงาน
 • ตำแหน่ง : ธุรการ
 • พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
 • รูปแบบงาน : งานพาร์ทไทม์
 • ระยะเวลาเริ่มงาน : เริ่มงานได้ทันที
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • ปีที่จบการศึกษา : 2554
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
 • คณะวิชา : นิติศาสตร์
 • สาขา : นิติศาสตร์
 • เกรด : 2.05
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
2557
 • ข้อมูลบริษัท : บริษัท พีเคที.ไดฟ์วิ่ง จำกัด
 • ตำแหน่งงาน : พนักงานประจำออฟฟิศ
 • ระยะเวลา : ตุลาคม 2557 ถึง มีนาคม 2563
 • เงินเดือน(บาท) : 14,000 บาท
 • ที่อยู่ : 159/154 ม.5 ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต
ข้อมูลการฝึกอบรม
 • ไม่มีประสบการณ์
ทักษะทางภาษา
ทักษะทางภาษา การพูด การฟัง การอ่าน การเขียน
อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้ ดี