ความสมบูรณ์ของประวัติ 86 %
86%
อัพเดตล่าสุด : 8 มิ.ย. 2565
เงินเดือนที่ต้องการ
 • ตามตกลง
ยานพาหนะ
ยานพาหนะที่มี
 • มอเตอร์ไซต์
ความสามารถในการขับขี่
 • มอเตอร์ไซต์
งานที่ต้องการ
 • สาขาอาชีพ : งานการตลาด
 • ตำแหน่ง : พนักงานขาย
 • พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
 • รูปแบบงาน : งานพาร์ทไทม์
 • ระยะเวลาเริ่มงาน : เริ่มงานได้ทันที
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
 • ปีที่จบการศึกษา : 2560
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
 • คณะวิชา : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
 • สาขา : สาขาพัฒนาธุรกิจ
 • เกรด : 3.36
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
2556
 • ข้อมูลบริษัท : บริษัทสุราษฎร์ธานี development จำกัด
 • ตำแหน่งงาน : พนักงานขาย/หัวหน้าแผนก
 • ระยะเวลา : มีนาคม 2556 ถึง พฤศจิกายน 2556
 • เงินเดือน(บาท) : 10,000 บาท
 • ที่อยู่ : 528/1 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาดใหม่ อ.สุราษฎร์ธานี จ. สุราษฎร์ธานี 84000
ทักษะทางภาษา
ทักษะทางภาษา การพูด การฟัง การอ่าน การเขียน
ไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้ พอใช้

ติดตามข่าวสาร

ติดตามเรา

Link to Facebook Link to Line