ความสมบูรณ์ของประวัติ 82 %
82%
อัพเดตล่าสุด : 22 พ.ค. 2565
เงินเดือนที่ต้องการ
 • 12,000 ฿
ยานพาหนะ
ยานพาหนะที่มี
 • มอเตอร์ไซต์
ใบขับขี่
 • มอเตอร์ไซต์
ความสามารถในการขับขี่
 • มอเตอร์ไซต์
งานที่ต้องการ
 • สาขาอาชีพ : งานการตลาด
 • ตำแหน่ง : พนักงานขาย
 • พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
 • รูปแบบงาน : งานพาร์ทไทม์
 • ระยะเวลาเริ่มงาน : เริ่มงานได้ทันที
ประวัติการศึกษา
มุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ
 • ปีที่จบการศึกษา : 2559
 • วุฒิการศึกษา : ม.6
 • คณะวิชา : ศิลป์คำณวน
 • สาขา : ศิลป์คำณวน
 • เกรด : 2.67
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
2562
 • ข้อมูลบริษัท : รีโน (ประเทศไทย)
 • ตำแหน่งงาน : พนักงานขาย
 • ระยะเวลา : เมษายน 2562 ถึง เมษายน 2565
 • เงินเดือน(บาท) : 12,000 บาท
ข้อมูลการฝึกอบรม
 • ไม่มีประสบการณ์