ความสมบูรณ์ของประวัติ 87 %
87%
อัพเดตล่าสุด : 7 มิ.ย. 2565
เงินเดือนที่ต้องการ
 • 18,500 ฿
สถานภาพทางทหาร
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
ยานพาหนะ
ยานพาหนะที่มี
 • รถยนต์
ใบขับขี่
 • รถยนต์
ความสามารถในการขับขี่
 • รถยนต์
งานที่ต้องการ
 • สาขาอาชีพ : งานล่าม/การท่องเที่ยว/จองห้อง/จองตั๋ว
 • ตำแหน่ง : ขับรถตู้ พาแขกเที่ยว
 • พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
 • รูปแบบงาน : งานพาร์ทไทม์
 • ระยะเวลาเริ่มงาน : ภายใน 7 วัน
ประวัติการศึกษา
มหาวิหารนุกุล
 • ปีที่จบการศึกษา : 2543
 • วุฒิการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6
 • คณะวิชา : คณิตศาสตร์
 • สาขา : คณิตศาสตร์
 • เกรด : 2.9
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
2559
 • ข้อมูลบริษัท : เป็นรถร่วมวิ่งทัวร์
 • ตำแหน่งงาน : ขับรถ
 • ระยะเวลา : เมษายน 2559 ถึง ปัจจุบัน
 • เงินเดือน(บาท) : 18,000 บาท
ทักษะความรู้ตามสาขาอาชีพ
 • ขับรถ / ระดับผู้เชี่ยวชาญ
 • ขับขี่ปลอดภัย / ระดับชำนาญ

ติดตามข่าวสาร

ติดตามเรา

Link to Facebook Link to Line