ความสมบูรณ์ของประวัติ 93 %
93%
อัพเดตล่าสุด : 3 เม.ย. 2565
เงินเดือนที่ต้องการ
 • 15,000 ฿
ยานพาหนะ
ยานพาหนะที่มี
 • มอเตอร์ไซต์
ใบขับขี่
 • มอเตอร์ไซต์
ความสามารถในการขับขี่
 • มอเตอร์ไซต์
งานที่ต้องการ
 • สาขาอาชีพ : งานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงาน
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหาร/พนักงานธุรการ/ฝ่ายบุคคล/Admin/Graphic design
 • พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
 • รูปแบบงาน : งานพาร์ทไทม์
 • ระยะเวลาเริ่มงาน : ภายใน 7 วัน
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 • ปีที่จบการศึกษา : 2555
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
 • คณะวิชา : วิทยาการจัดการ
 • สาขา : บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
 • เกรด : 3.21
โรงเรียนเมืองถลาง
 • ปีที่จบการศึกษา : 2550
 • วุฒิการศึกษา : ม.6
 • คณะวิชา : สายสามัญ
 • สาขา : วิชาเลือกอังกฤษ-ญี่ปุ่น
 • เกรด : 3.67
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
2553
 • ข้อมูลบริษัท : ภูเก็ต แอร์พอร์ต รีสอร์ท แอนด์ สปา
 • ตำแหน่งงาน : พนักงานช่วยแผนกต้อนรับ
 • ระยะเวลา : มกราคม 2553 ถึง สิงหาคม 2554
 • เงินเดือน(บาท) : 6,500 บาท
 • ที่อยู่ : 36/1 หมู่ 6 ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
2554
 • ข้อมูลบริษัท : บริษัท ภูเก็ต คาร์เร้นท์ แอนด์ ทราเวล จำกัด
 • ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่าย ปฏิบัติงานท่าอากาศยานภูเก็ต
 • ระยะเวลา : สิงหาคม 2554 ถึง กันยายน 2559
 • เงินเดือน(บาท) : 9,500 บาท
 • ที่อยู่ : 23/3 หมู่1 ตำบลสาคู อำเภอถลาง จ.ภูเก็ต
2560
 • ข้อมูลบริษัท : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานภูเก็ต
 • ตำแหน่งงาน : ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานตรวจค้น ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
 • ระยะเวลา : เมษายน 2560 ถึง เมษายน 2565
 • เงินเดือน(บาท) : 14,500 บาท
 • ที่อยู่ : 222 หมู่ 6 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
ข้อมูลการฝึกอบรม
สถาบัน : ท่าอากาศยานภูเก็ต
 • ระยะเวลา : ธันวาคม 2557 ถึง กุมภาพันธ์ 2558
 • หลักสูตร : (1) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (2) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ทักษะความรู้ตามสาขาอาชีพ
 • บริหารจัดการเอกสาร/ฐานข้อมูล / ระดับชำนาญ
 • ออกแบบโลโก้/โปสเตอร์/นามบัตร/งานนำเสนอด้วย Canva / ระดับชำนาญ
 • Photoshop / ระดับชำนาญ
 • Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint) / ระดับผู้เชี่ยวชาญ
 • คอมพิวเตอร์ / ระดับชำนาญ
ทักษะทางภาษา
ทักษะทางภาษา การพูด การฟัง การอ่าน การเขียน
ญี่ปุ่น พอใช้ พอใช้ พอใช้ พอใช้
อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
พิมพ์ดีด

ไทย

 • 40 คำ / นาที

อังกฤษ

 • 36 คำ / นาที

ติดตามข่าวสาร

ติดตามเรา

Link to Facebook Link to Line