ความสมบูรณ์ของประวัติ 88 %
88%
อัพเดตล่าสุด : 24 พ.ย. 2564
เงินเดือนที่ต้องการ
 • 25,000 ฿
ยานพาหนะ
ยานพาหนะที่มี
 • รถยนต์
 • มอเตอร์ไซต์
ใบขับขี่
 • รถยนต์
 • มอเตอร์ไซต์
ความสามารถในการขับขี่
 • รถยนต์
 • มอเตอร์ไซต์
งานที่ต้องการ
 • สาขาอาชีพ : งานทรัพยากรบุคคล
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล หรืองานด้านเอกสาร
 • พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
 • รูปแบบงาน : งานพาร์ทไทม์
 • ระยะเวลาเริ่มงาน : เริ่มงานได้ทันที
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 • ปีที่จบการศึกษา : 2549
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
 • คณะวิชา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต
 • สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • เกรด : 3.05
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
2550
 • ข้อมูลบริษัท : โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
 • ตำแหน่งงาน : IT Officer
 • ระยะเวลา : มีนาคม 2550 ถึง มกราคม 2552
 • เงินเดือน(บาท) : 12,000 บาท
2552
 • ข้อมูลบริษัท : บริษัทกรีนไลซินเนอร์จี้
 • ตำแหน่งงาน : Senior Application Service
 • ระยะเวลา : กุมภาพันธ์ 2552 ถึง พฤศจิกายน 2563
 • เงินเดือน(บาท) : 27,601 บาท
ทักษะความรู้ตามสาขาอาชีพ
 • สามารถอ่าน และเขียน code ด้วยภาษา SQL ได้ / ระดับมีประสบการณ์
 • สามารถใช้งานโปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office ได้ / ระดับมีประสบการณ์