โปรแกรมเงินเดือน Payroll Manager 1.0 Excellent

รายละเอียดสินค้า

เมืองภูเก็ตภูเก็ต 2 ก.พ. 2559

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
(Payroll Manager 1.0 Excellent Editions)
โปรแกรมเงินเดือน 1.0 Excellent
ราคา 8900 บาทถ้วน ไม่มีค่าบริการ รายเดือน รายปี
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

โปรแกรมช่วยบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินเดือนและเวลาทำงาน ซึ่งระบบมีการจัดเก็บข้อมูลพนักงานรวมถึงเวลาทำงาน และสามารถสรุปเวลาทำงานของพนักงาน แต่ละคนได้
แล้วนำข้อมูลเวลาทำงานดังกล่าวไปคำนวนเงินเดือนได้ และสามารถออกเอกสารทางราชการ เกี่ยวกับประกันสังคม หรือ เอกสารการเสียภาษีต่าง ๆ ได้
และสามารถเรียกดูรายงานต่าง ๆ เกี่ยวกับพนักงาน, เวลาทำงาน, และเงินเดือนได้

Feature โปรแกรม: จัดการระบบเงินเดือน
- สามารถเพิ่ม/แก้ไข/ลบ งวดการจ่ายเงินเดือน แบบ รายเดือน/ครึ่งเดือน/สัปดาห์/วัน
- สามารถเพิ่ม/แก้ไข/ลบ การรับหรือการหักเงิน ของพนักงาน เช่น เบี้ยขยัน ค่ากะ เบี้ยเลี้ยง มาสาย เป็นต้น
- สามารถกำหนดอัตราการจ่ายค่าล่วงเวลางานได้ ในวันทำงานปกติ วันหยุด และวันหยุดนักขัตฤกษ์
- สามารถกำหนดการหัก/ไม่หัก เงินเดือนพนักงานที่สาย, ขาดงาน
- รองรับข้อมูลเวลาการทำงานที่ตรวจสอบแล้ว มาคำนวณเงินเดือนได้
- รองรับการกำหนดวิธีการจ่ายเงินพนักงาน เงินสด เช็ค โอนเข้าบัญชี
- รองรับการหักเงินเดือนพนักงานที่ลางานเกินกำหนด , รองรับการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า
- สามารถกำหนดการแสดงรายการเงินเดือนพนักงานได้ , รองรับการคำนวณประกันสังคมได้
- รองรับรูปแบบการปัดเศษเงิน เงินเดือนหลายแบบ , รองรับการหักเงินเดือนพนักงานที่ลางานตามอัตราที่กำหนดได้

Feature โปรแกรม: จัดการระบบการลงเวลา
- หน้าจอการลงเวลาโดย Keyboard, Barcode, เครื่องรูดบัตร
- หน้าจอการลงเวลาโดย Touch Screen หรือ หน้าจอการลงเวลาจากใบลงเวลาเอง
- รองรับการนำข้อมูลเข้าจากโอนข้อมูลการลงเวลาจากไฟล์
- สามารถตรวจสอบและสรุปเวลาการทำงานของพนักงาน ที่ทำการบันทึกเวลาแล้ว
- สามารถกำหนดเวลาผ่อนผันการเข้างานสาย, ออกพักก่อน, เข้าพักสาย และ เลิกงานก่อนเวลา ตามกฏเกณฑ์บริษัท
- รองรับการปัดเศษคำนวณเวลา,OT,จำนวนเงิน อัตโนมัติ
- สามารถแสดงรูปแบบการแสดงข้อมูลการตรวจตรวจสอบเวลาพนักงานได้เอง

Feature โปรแกรม: รายงาน
- ทะเบียนแผนกและตำแหน่ง , ทะเบียนข้อมูลพนักงาน , ทะเบียนเงินเดือนพนักงาน , ทะเบียนเวลาทำงานพนักงาน
- รายงานสรุปจำนวนพนักงานตามแต่ละตำแหน่ง/แผนก , รายงานสรุปจำนวนพนักงานตามการศึกษาสูงสุด
- รายงานสรุปการจ้างงาน-ลาออก รายงานสรุปเงินเดือนรวม รายงานสรุปยอดเงินเดือนและวิธีการจ่าย
- รายงานการลงเวลา/ประวัติ : เวลาการเข้า-ออกงาน การมาสาย ขาด ลา การขออนุมัติการลาการเปลี่ยนแปลงเวลางาน
- รายงานสรุปการมาสาย/ขาด/ลา รายงานสรุปเวลา ล่วงเวลา รายงานประวัติการจ่ายเงินเดือน
- รายงานประวัติการจ่ายค่าล่วงเวลา รายงานประวัติการจ่ายรายรับ-รายหัก รายงานประวัติการปรับตำแหน่ง-เงินเดือน
- รายงานเงินเดือน/สรุป : รายงานสรุปค่าล่วงเวลา รายงานสรุปรายรับ-รายหัก

Feature โปรแกรม: เอกสาร
- เอกสารภายในบริษัท : หนังสือสัญญาจ้างงาน , หนังสือค้ำประกันงาน , หนังสือรับรองเงินเดือน ,
- เอกสารภายในบริษัท : หนังสือรับรองการทำงาน , หนังสือให้ออกจากงาน
- เอกสารภายในบริษัท : ประกาศวันหยุด , ใบลงเวลาเข้า-ออก , ใบรับเงินเดือน , ทะเบียนเงินเดือน
- เอกสารประกันสังคม : หนังสือนำส่งแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส.1-02 และ สปส.1-03
- เอกสารประกันสังคม : แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ สปส.1-10 (ใบปะหน้าและใบรายละเอียด)
- เอกสารประกันสังคม : หนังสือแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน สปส.6-09
- เอกสารภาษี : รายการภาษีเงินได้หัก ณ. ที่จ่าย ภงด.1และ ภงด.1ก (ใบปะหน้าและใบรายละเอียด)
- เอกสารภาษี : แบบแสดงภาษีบุคคลธรรมดา ภงด.91 ใบรายละเอียดการคำนวณ ภงด.91

Feature โปรแกรม: ความสามารถเสริม
- รองรับการสร้างฐานข้อมูลใหม่ รองรับการสำรอง ฐานข้อมูล (Back up) รองรับการล้าง ฐานข้อมูล (Clean)
- สามารถนำเข้าข้อมูลจาก Text หรือ Excel ได้ รองรับการทำงานแบบ client-server
- สามารถกำหนดสิทธิการใช้งานระบบได้

สามารถโทรสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางพนักงานโดยตรงได้
บริการลูกค้าตลอดอายุการใช้งาน สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ คุณศักดิ์ชัย
โทร : 086-342-3571, 084-361-9607, 02-867-3607 , แฟกซ์ : 02-867-3608
E-mail : [email protected]
WebSite : www.accusoft.co.th
Line ID: wholesale.as
ลูกค้ามีอินเตอร์เน็ต รับสิทธิ์ remote TeamViewer support สอนการติดตั้งและการใช้งานฟรี

"บริษัท แอ๊กคิว ซอฟท์ จำกัด"
29 ซ.บางแวก59 ถ.บางแวก ต.บางแวก อ.ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

หมายเลขประกาศ : 100380

  • ฿5,500

ติดต่อผู้ขาย

สอบถามผู้ประกาศ
Share:

ประกาศอื่นของผู้ขาย