โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เปิดให้บริการฉีดวัคซีน "ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2565"

25 พ.ค. 256517:53 น.
SHARE:
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เปิดให้บริการฉีดวัคซีน “ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2565”
“ให้บริการฟรี” ทุกสิทธิการรักษา สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ดังนี้
1. หญิงมีครรภ์ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
2. เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี
3. ผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป
4. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด โรคหัวใจ ไตวาย หลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างได้รับยาเคมีบำบัด และผู้ป่วยโรคเบาหวาน)
5. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
6. โรคธาลัสซีเมีย และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (ผู้ป่วย HIV)
7. ผู้ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัมขึ้นไป (มวลกายตั้งแต่ 35 กิโลกรัม/ตารางเมตร)
เปิดให้บริการ ณ บริเวณลานม่วงขาว ประตู 1 ในวันจันทร์ – วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 09.00 น.–15.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 076-361-234 ต่อ 6607-6609 (ในวันและเวลาราชการ)
และ “สำหรับผู้ที่ใช้สิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต อายุ 50 ปี ขึ้นไป”
เปิดให้บริการ ณ อาคารหลวงพ่อแช่ม ชั้น 1 ในวันจันทร์ – วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 13.00 น.–15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 076-361-234 ต่อ 6708 (ในวันและเวลาราชการ)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง