อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนงบจัดงาน Thailand Tourism Congress 2022 และ Thailand Travel mart 2022 กระตุ้นท่องเที่ยว

24 พ.ค. 256509:42 น.
SHARE:
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 น. ณ Andamanda นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับงานแถลงข่าวความพร้อมของจังหวัดภูเก็ตในการต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมงานจากทั่วประเทศและทั่วโลกในงาน Thailand Tourism Congress 2022 และ Thailand Travel Mart 2022 และการเสวนา “ทิศทางการท่องเที่ยวและความร่วมมือกันของกลุ่มอันดามัน” โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายสุทธิรักษ์ ศรีจาด คณะทำงานนโยบายด้านสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายพัฒนชัย สิงหะวาระ ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคใต้ หรือ (ทีเส็บ ภาคใต้) และนายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นายธเนศ ตันติพิริยะกิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต  นายพงศกร เกตุประภากร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพังงา  นายวัฒนะ เริงสมุทร ที่ปรึกษาประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ และคุณกรรณิการ์ เอี้ยวตระกูล ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระนอง เข้าร่วม

การจัดงาน TTM+ ในปีนี้จะจัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต ในเดือนมิถุนายน 2565 โดยนําเสนอสินค้าทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยมิติใหม่จากสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่โดดเด่น มีเอกลักษณ์ ผ่านการสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้การท่องเที่ยวไทย ซึ่งก่อนหน้างาน TTM+ จะมีงาน Thailand Tourism Congress 2022 เกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2565 เป็นการรวมตัวของภาครัฐและเอกชนด้านการท่องเที่ยวทั้งประเทศ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจึงยินดีที่จะสนับสนุนการจัดงาน ทั้ง 2 งาน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของภูเก็ตได้อีกทางหนึ่ง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามข่าวสาร

ติดตามเรา

Link to Facebook Link to Line