อบจ.ภูเก็ต ดูแลประชาชน เร่งซ่อมแซมปรับปรุงสวนสาธารณะขุมน้ำฉลองเพื่อใช้ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ

24 พ.ค. 256509:35 น.
SHARE:
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นายทิวัตถ์  สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายปริญญา จริยหัตถะกิจ หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล และนายทนง อุตสาหะ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาสวนสาธารณะขุมน้ำฉลอง ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก อบจ.ภูเก็ต ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่มาใช้บริการสวนสาธารณะขุมน้ำฉลองว่า อุปกรณ์เครื่องเล่นออกกำลังกาย ม้านั่ง และพื้นทางเดินโดยรอบ ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลของ อบจ.ภูเก็ต ได้รับความชำรุดเสียหาย ทางผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต จึงมิได้นิ่งนอนใจ พร้อมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวของดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยขณะนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเสร็จแล้ว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามข่าวสาร

ติดตามเรา

Link to Facebook Link to Line