สถานการณ์โควิด-19จังหวัดภูเก็ต วันที่ 26 มกราคม 2565

27 ม.ค. 256515:44 น.
SHARE:
?? สถานการณ์โควิด-19จังหวัดภูเก็ต
วันที่ 26 มกราคม 2565

(ระลอกเมษายน) เวลา 20.00น

➡️ยอดเดิมยกมา(ในจ.) = 27,796 ราย
➡️ผู้ติดเชื้อรายใหม่ = 332 ราย
➡️ผู้ติดเชื้อรับกลับมา = 0 ราย
➡️ผู้ติดเชื้อลูกเรือ ตปท = 0 ราย
➡️ผู้ติดเชื้อ ตปท. = 0 ราย ➡️ผู้ติดเชื้อ Sandbox = 181 ราย
➡️ผู้ติดเชื้อT&G = 3 ราย
➡️ผู้ติดเชื้อรับจากตจว = 0 ราย
➡️ ผู้ติดเชื้อกลับบ้าน = 431 ราย
➡️ ผู้ติดเชื้อส่งต่อ ตจว = 0 ราย
➡️เสียชีวิต = o ราย
??????

?สรุปผู้ติดเชื้อทั้งหมด=32,003ราย แบ่งเป็น
➡️ติดเชื้อภายในจังหวัด=28,128 ราย
➡️ติดเชื้อโครงการฯกลับ = 42 ราย
➡️ผู้ติดเชื้อรับจาก ตจว = 25 ราย
➡️ผู้ติดเชื้อลูกเรือ ตปท = 19 ราย
➡️ผู้ติดเชื้อตปท. = 28 ราย ➡️ผู้ติดเชื้อ Sandbox = 2,898 ราย
➡️ผู้ติดเชื้อT&G = 905 ราย

?สรุปผู้ติดเชื้อจำหน่าย
- จำหน่ายทั้งหมด = 28,442 ราย
- ครบ 14 วัน = 28,280 ราย
- Lab Error = 2 ราย
- ส่งต่อ ตจว = 10 ราย
- เสียชีวิต(สะสม) = 150 ราย
? คงพยาบาล = 3,561 ราย

ผลตรวจ ATK
-อ.เมือง 547 ราย พบ 47 ราย
-อ.กะทู้ 38 ราย พบ 7 ราย
-อ.ถลาง 62 ราย พบ 4 ราย
-บนเรือ - ราย พบ - ราย
CC = 355 ราย ดูน้อยลง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามข่าวสาร

ติดตามเรา

Link to Facebook Link to Line