สถานการณ์โควิด-19จังหวัดภูเก็ต วันที่ 25 มกราคม 2565

27 ม.ค. 256515:45 น.
SHARE:
?? สถานการณ์โควิด-19จังหวัดภูเก็ต
วันที่  25 มกราคม 2565 
(ระลอกเมษายน) เวลา 20.00น
➡️ยอดเดิมยกมา(ในจ.) = 27,453 ราย
➡️ผู้ติดเชื้อรายใหม่        =  343 ราย
➡️ผู้ติดเชื้อรับกลับมา     =     0 ราย
➡️ผู้ติดเชื้อลูกเรือ ตปท   =     0 ราย 
➡️ผู้ติดเชื้อ ตปท.           =    0 ราย   ➡️ผู้ติดเชื้อ Sandbox     =  110 ราย
➡️ผู้ติดเชื้อT&G             =    2 ราย
➡️ผู้ติดเชื้อรับจากตจว      =    0 ราย
➡️ ผู้ติดเชื้อกลับบ้าน        = 327ราย
➡️ ผู้ติดเชื้อส่งต่อ ตจว      =    0 ราย
➡️เสียชีวิต                    =   1 ราย
??????
?สรุปผู้ติดเชื้อทั้งหมด=31,487ราย  แบ่งเป็น
➡️ติดเชื้อภายในจังหวัด=27,796 ราย
➡️ติดเชื้อโครงการฯกลับ =  42 ราย
➡️ผู้ติดเชื้อรับจาก ตจว   =  25 ราย
➡️ผู้ติดเชื้อลูกเรือ ตปท  =   19 ราย  
➡️ผู้ติดเชื้อตปท.          =   28 ราย   ➡️ผู้ติดเชื้อ Sandbox  = 2,717 ราย
➡️ผู้ติดเชื้อT&G         =    902 ราย
?สรุปผู้ติดเชื้อจำหน่าย
      - จำหน่ายทั้งหมด = 28,011 ราย               
      -  ครบ 14  วัน    = 27,849 ราย
      - Lab Error      =         2 ราย 
      - ส่งต่อ ตจว       =        10 ราย
      - เสียชีวิต(สะสม)  =      150 ราย
?  คงพยาบาล        =    3,476 ราย
ผลตรวจ ATK  
-อ.เมือง        361 ราย พบ  37 ราย 
-อ.กะทู้          33 ราย  พบ  10 ราย
-อ.ถลาง       120 ราย  พบ   6 ราย
-บนเรือ           -  ราย  พบ    - ราย
CC   =  343  ราย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง