สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดภูเก็ต วันที่ พฤศจิกายน 2564

11 พ.ย. 256416:36 น.
SHARE:
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ? ข้อมูล ณ เวลา 20:00 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดภูเก็ต (ระลอก เมษายน 64)

? รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายใหม่
? ผู้ติดเชื้อรายใหม่ อยู่ในระหว่างสอบสวนโรค = 39 ราย
? ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในระบบการดูแล HRC ประเภท HQ = 28 ราย
? ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในระบบการดูแล HRC ประเภท LQ = 3 ราย
? ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในระบบการดูแล เรือนจำ = 0 ราย
? ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในระบบการดูแล จากต่างประเทศ = 0 ราย
? ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในระบบการดูแล Sandbox = 3 ราย (Day 0 = 2 ราย, Day 12 = 1 ราย(HRC Day7))
? ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในระบบการดูแล Exemption from Quarantine / Test & Go = 0 ราย
? รวมผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ = 73 ราย

? ผลตรวจเชิงรุก ATK เป็นบวก = 16 ราย
? กักรักษาตัวใน CCC = 127 ราย
? ผู้ติดเชื้อยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาล = 643 ราย
? ผู้ติดเชื้อหายกลับบ้านวันนี้ = 30 ราย
? ผู้ติดเชื้อเสียชีวิตรายใหม่วันนี้ = 0 ราย

? ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม = 16,083 ราย
? ผู้ติดเชื้อรักษาหายกลับบ้านสะสม = 15,440 ราย
? ผู้ติดเชื้อเสียชีวิตสะสม = 126 ราย
? ผู้ติดเชื้อในระบบการดูแลต่างจังหวัดสะสม = 10 ราย
? ผู้ติดเชื้อในระบบการดูแลต่างประเทศสะสม = 35 ราย
? ผู้ติดเชื้อในระบบการดูแลโครงการรับผู้ป่วยกลับบ้านสะสม = 42 ราย
? ผู้ติดเชื้อในระบบการดูแล Sandbox สะสม = 229 ราย
? ผู้ติดเชื้อในระบบการดูแล Exemption from Quarantine / Test & Go สะสม = 8 ราย

?ข้อมูลผู้ติดเชื้อระหว่างวันที่ 3 เมษายน - 10 พฤศจิกายน 2564
?แหล่งที่มาของข้อมูล: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามข่าวสาร

ติดตามเรา

Link to Facebook Link to Line