รายละเอียดข้อมูลผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดภูเก็ต วันที่ 19 กันยายน 2564

20 ก.ย. 256414:34 น.
SHARE:
ผู้ป่วยโควิดเสียชีวิตรายใหม่ 4 ราย! ติดเชื้อเพิ่ม 230 ราย (ในภูเก็ต 228 ราย แซนด์บ็อกซ์ 2 ราย) รักษาหายกลับบ้านวันนี้ 103 ราย

รายละเอียดข้อมูลผู้เสียชีวิตรายใหม่ 19 ก.ย. 64 จำนวน 4 ราย

1) ผู้ติดเชื้อรายที่ 7109 เพศ หญิง อายุ 75 ปี (กลุ่ม 608) โรคประจำตัว โรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดผิดปกติ ไตวาย โรคหลอดเลือดสมอง
ไม่ได้ฉีดวัคซีน ประวัติเสี่ยง อาศัยในพื้นที่ระบาด
2) ผู้ติดเชื้อรายที่ 8649 เพศ หญิง อายุ 59 ปี (กลุ่ม 608) โรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดผิดปกติ หัวใจ เบาหวาน ฉีดวัคซีน 1 เข็ม AZ ประวัติเสี่ยง เป็น HRC
3) ผู้ติดเชื้อรายที่ 8650 เพศ หญิง อายุ 49 ปี (กลุ่ม 608) โรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดผิดปกติ เบาหวาน ฉีดวัคซีน 2 เข็ม SV
4) ผู้ติดเชื้อรายที่ 8651 เพศ ชาย อายุ 24 ปี โรคประจำตัว ไม่ทราบ ฉีดวัคซีน 2 เข็ม SV 

กลุ่ม "608" เป็นกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ประกอบไปด้วยประชากร 3 กลุ่มหลัก ๆ ได้แก่

1. กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
2. กลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว 7 โรค คือ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง, โรคหัวใจและหลอดเลือด,โรคไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอ้วน, โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน
3. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

แหล่งที่มาของข้อมูล : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามข่าวสาร

ติดตามเรา

Link to Facebook Link to Line