สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดภูเก็ต วันที่ 7 กันยายน 2564

8 ก.ย. 256410:23 น.
SHARE:
วันที่ 7 กันยายน 2564 🕦 ข้อมูล ณ เวลา 23:20 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดภูเก็ต


🚨 ผู้ติดเชื้อรายใหม่
🤒 ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากในภูเก็ต = 234ราย (รายละเอียดผู้ติดเชื้ออยู่ระหว่างการตรวจสอบ)
✈️🛥 ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากต่างประเทศ = 0 ราย
✈️🏖 ผู้ติดเชื้อรายใหม่จาก Sandbox = 0 ราย
🚑🏠 ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากโครงการรับผู้ป่วยกลับบ้าน = 0 ราย

🏥 รักษาตัวในโรงพยาบาล
🛌 ผู้ติดเชื้อยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาล = 2,993 ราย
🥰 ผู้ติดเชื้อหายกลับบ้านวันนี้ = 76 ราย
🏠 ผู้ติดเชื้อรักษาหายกลับบ้าน = 3,357 ราย
😭 ผู้ติดเชื้อเสียชีวิตรายใหม่วันนี้ = 2 ราย
😭 ผู้ติดเชื้อเสียชีวิตสะสม = 30 ราย

🏥 กักตัวที่ศุนย์ดูแลโควิด-19 ชุมชน
🤒 ผู้เข้าข่ายรายใหม่ตรวจเชิงรุก ATK = 33 ราย
🤒 ยอดคงเหลือผู้เข้าข่ายกักตัว = 939 ราย

😖 ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม
😖 ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม = 5,961 ราย
🚑 ผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัดสะสม = 10 ราย
🚑 ผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศสะสม = 23 ราย
🚑 ผู้ติดเชื้อจาก Phuket Sandbox สะสม = 88 ราย
🚑 ผู้ติดเชื้อจากโครงการรับผู้ป่วยกลับบ้าน = 42 ราย
🗂ข้อมูลผู้ติดเชื้อระหว่างวันที่ 3 เมษายน - 7 กันยายน 2564
🏥แหล่งที่มาของข้อมูล: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง