รายละเอียดข้อมูลผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดภูเก็ต วันที่ 6 กันยายน 2564

7 ก.ย. 256411:42 น.
SHARE:
รายละเอียดข้อมูลผู้เสียชีวิต

วันที่ 6 กันยายน 2564 ? จำนวน 1 ราย

? รายติดเชื้อรายที่ 4239 ชายไทย อายุ 77 ปี (กลุ่ม 608)

? ประวัติ ได้รับวัคซีนแล้ว 2 เข็ม

“รักใครห่วงใคร จูงมือไปฉีดวัคซีน”
กลุ่ม “608” เป็นกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ประกอบไปด้วยประชากร 3 กลุ่มหลัก ๆ ได้แก่

1. กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 
2. กลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว 7 โรค คือ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอ้วน, โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน 
3. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

?แหล่งที่มาของข้อมูล: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามข่าวสาร

ติดตามเรา

Link to Facebook Link to Line