สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดภูเก็ต วันที่ 6 กันยายน 2564

7 ก.ย. 256411:39 น.
SHARE:
วันที่ 6 กันยายน 2564 ? ข้อมูล ณ เวลา 23:55 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดภูเก็ต

? ผู้ติดเชื้อรายใหม่
? ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากในภูเก็ต = 232ราย (รายละเอียดผู้ติดเชื้ออยู่ระหว่างการตรวจสอบ)
✈️? ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากต่างประเทศ = 0 ราย
✈️? ผู้ติดเชื้อรายใหม่จาก Sandbox = 0 ราย
?? ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากโครงการรับผู้ป่วยกลับบ้าน = 0 ราย
? รักษาตัวในโรงพยาบาล
? ผู้ติดเชื้อยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาล = 2,615 ราย
? ผู้ติดเชื้อหายกลับบ้านวันนี้ = 152 ราย
? ผู้ติดเชื้อรักษาหายกลับบ้าน = 3,281 ราย
? ผู้ติดเชื้อเสียชีวิตรายใหม่วันนี้ = 1 ราย
? ผู้ติดเชื้อเสียชีวิตสะสม = 28 ราย

? กักตัวที่ศุนย์ดูแลโควิด-19 ชุมชน
? ผู้เข้าข่ายรายใหม่ตรวจเชิงรุก ATK = 0 ราย
? ยอดคงเหลือผู้เข้าข่ายกักตัว = 1,021 ราย

? ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม
? ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม = 5,727 ราย
? ผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัดสะสม = 10 ราย
? ผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศสะสม = 23 ราย
? ผู้ติดเชื้อจาก Phuket Sandbox สะสม = 88 ราย
? ผู้ติดเชื้อจากโครงการรับผู้ป่วยกลับบ้าน = 42 ราย
?ข้อมูลผู้ติดเชื้อระหว่างวันที่ 3 เมษายน - 6 กันยายน 2564
?แหล่งที่มาของข้อมูล: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง