การประกวดวาดภาพภายใต้หัวข้อ "ฟื้นผืนแผ่นดิน ฝ่าภัยแล้ง" จัดขึ้นเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาการแล้งและการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน

แชร์ Share Facebook Share Line
เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก มีการจัดประกวดวาดภาพในหัวข้อ 'ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ รับมือกับปัญหาภัยแล้ง' เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

ติดตามข่าวสาร

ติดตามเรา

Link to Facebook Link to Line