สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เปิดรับสมัครการฝึกอบรม สาขา ช่างแต่งผมสตรี

แชร์ Share Facebook Share Line
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เปิดรับสมัครการฝึกอบรม
โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker)
**เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เท่านั้น **
------------------------------------------------------------------
สาขา ช่างแต่งผมสตรี (30 ชั่วโมง)
ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 13 - 17 กุมภาพันธ์ 2566 ( รวม 5 วัน )
ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต
จำนวน 20 คน

ติดตามข่าวสาร

ติดตามเรา

Link to Facebook Link to Line