การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต จะดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเเรงสูง

27 มิ.ย. 256510:28 น.
SHARE:
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต จะดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเเรงสูง
บริเวณสถานีควบคุมการจ่ายไฟภูเก็ต1 ไปตามแนวถนนประชาสามัคคี หมู่บ้านฉลองสุข ,ซอยแทนทาลั่ม บริเวณมหาวิยาลัยราชภัฏภูเก็ตบางส่วน ซอยสุวรรณ ถึงบริเวณหมู่บ้านดุสิตบุรี

ในการปฏิบัติงานดังกล่าวมีความจำเป็นต้องดับกระเเสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
ซึ่งดำเนินการวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 
ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 16.30 น.

PEA ขออภัยในความไม่สะดวก

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามข่าวสาร

ติดตามเรา

Link to Facebook Link to Line