ร้านอาหาร สถานบันเทิง เฮ!! เปิดให้บริการได้ตามปกติ ย้ำ !! เคร่งครัดมาตรการ COVID Free Setting

27 มิ.ย. 256510:27 น.
SHARE:
ร้านอาหาร สถานบันเทิง เฮ!!  เปิดให้บริการได้ตามปกติ
ย้ำ !! เคร่งครัดมาตรการ COVID Free Setting

ราชกิจจาฯ ประกาศผ่อนคลายการสวมหน้ากากอนามัยทั่วราชอาณาจักรให้เป็นโดยความสมัครใจ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ให้เปิดบริการได้ ร้านอาหารเปิดขายสุราดื่มในร้านได้ เคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวได้ทั่วราชอาณาจักร มีผลตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2565

1. ร้านจําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการจําหน่ายและการบริโภคสุราหรือ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ โดยต้องดําเนินการภายใต้กฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่กําหนด หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการดําเนินการไว้ และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เงื่อนไขการจัดระเบียบ และระบบต่าง ๆ และคําแนะนําของทางราชการ

2. สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน สามารถเปิดให้บริการได้ โดยต้องดําเนินการภายใต้ กฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการดําเนินการไว้ และต้องปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันโรค เงื่อนไขการจัดระเบียบ และระบบต่าง ๆ และคําแนะนําของทางราชการ

ที่มา : ศบค.

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามข่าวสาร

ติดตามเรา

Link to Facebook Link to Line