พบ 8,190 ตำแหน่งงาน

ผลการค้นหางานใน จ.ภูเก็ต
41.
16 ส.ค. 2565
Steward
กะทู้ ภูเก็ต
ตามตกลง
42.
16 ส.ค. 2565
Accounting Supervisor
กะทู้ ภูเก็ต
ตามตกลง
43.
16 ส.ค. 2565
Chief Steward
กะทู้ ภูเก็ต
ตามตกลง
44.
16 ส.ค. 2565
Order Taker
กะทู้ ภูเก็ต
ตามตกลง
45.
16 ส.ค. 2565
Pool Attendant
กะทู้ ภูเก็ต
ตามตกลง
46.
16 ส.ค. 2565
Assistant HK Manager
กะทู้ ภูเก็ต
ตามตกลง
47.
16 ส.ค. 2565
Waiter/Waitress
กะทู้ ภูเก็ต
ตามตกลง
48.
16 ส.ค. 2565
Bell Associate
กะทู้ ภูเก็ต
ตามตกลง
49.
16 ส.ค. 2565
Chef de Partie
กะทู้ ภูเก็ต
ตามตกลง
50.
16 ส.ค. 2565
Security Supervisor
กะทู้ ภูเก็ต
ตามตกลง
51.
16 ส.ค. 2565
Spa Host
กะทู้ ภูเก็ต
ตามตกลง
52.
16 ส.ค. 2565
Head Mixologist/Bar Supervisor
กะทู้ ภูเก็ต
ตามตกลง
53.
16 ส.ค. 2565
G.S.A Supervisor
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
ตามตกลง
54.
16 ส.ค. 2565
Steward
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
ตามตกลง
55.
16 ส.ค. 2565
Gardener (คนสวน)
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
ตามตกลง
56.
16 ส.ค. 2565
Bar Captain/Restaurant Supervisor
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
ตามตกลง
57.
16 ส.ค. 2565
Room Maid
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
ตามตกลง
58.
16 ส.ค. 2565
Reservation Officer
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
ตามตกลง
59.
16 ส.ค. 2565
Guest Services & Activities Agent
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
ตามตกลง
60.
16 ส.ค. 2565
Purchase
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
ตามตกลง