พบ 200 ตำแหน่งงาน

121 .
19 พ.ค. 2566
Chef de Partie สาขา Porto de Phuket เปิดใหม่ ก.ค.66
บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จำกัด
อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
122 .
19 พ.ค. 2566
Chef de Partie สาขา จังซีลอน เปิดใหม่ ก.ค.66
บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จำกัด
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
123 .
19 พ.ค. 2566
Demi Chef สาขา Porto de Phuket เปิดใหม่ ก.ค.66
บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จำกัด
อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
124 .
19 พ.ค. 2566
Demi Chef สาขา จังซีลอน เปิดใหม่ ก.ค.66
บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จำกัด
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
125 .
19 พ.ค. 2566
Senior-Supervisor (หัวหน้างาน) สาขา จังซีลอน สาขาเปิด ก.ค.66
บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จำกัด
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
126 .
19 พ.ค. 2566
Senior-Supervisor (หัวหน้างาน) สาขา Porto de Phuket สาขาเปิด ก.ค.66
บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จำกัด
อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
127 .
19 พ.ค. 2566
Sr.Bartender / Bartender สาขา จังซีลอน เปิดใหม่ ก.ค.66
บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จำกัด
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
128 .
19 พ.ค. 2566
Sr.Bartender / Bartender สาขา Porto de Phuket เปิดใหม่ ก.ค.66
บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จำกัด
อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
129 .
19 พ.ค. 2566
Sr.Waiter-Waitress/ Waiter-Waitress (เสิร์ฟและบริการ) สาขาจังซีลอน เปิดใหม่ ก.ค.66
บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จำกัด
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
130 .
19 พ.ค. 2566
Sr.Waiter-Waitress/ Waiter-Waitress (เสิร์ฟและบริการ) สาขาจังซีลอน เปิดใหม่ ก.ค.66
บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จำกัด
อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
131 .
19 พ.ค. 2566
แคชเชียร์ (Cashier) สาขา จังซีลอน เปิดใหม่ ก.ค.66
บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จำกัด
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
132 .
19 พ.ค. 2566
แคชเชียร์ (Cashier) สาขา Porto de Phuket เปิดใหม่ ก.ค.66
บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จำกัด
อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
133 .
19 พ.ค. 2566
พนักงานเดินอาหาร (Busgirl/Busboy) สาขา จังซีลอน เปิดใหม่ ก.ค.66
บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จำกัด
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
134 .
19 พ.ค. 2566
พนักงานเดินอาหาร (Busgirl/Busboy) สาขา Porto de Phuket เปิดใหม่ ก.ค.66
บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จำกัด
อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
135 .
14 พ.ค. 2566
ช่างเทคนิคยานยนต์ไทวัสดุ สาขาฉลอง
AUTO1
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
20,000 ฿
136 .
14 พ.ค. 2566
ผู้จัดการศูนย์บริการรถยนต์สาขา BnB ภูเก็ต
AUTO1
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
30,000 ฿
137 .
14 พ.ค. 2566
ช่างเทคนิคยานยนต์สาขา BnB ภูเก็ต
AUTO1
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
20,000 ฿
138 .
14 พ.ค. 2566
ช่างยนต์ ไทวัสดุสาขาฉลอง
AUTO1
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
15,000 ฿
139 .
14 พ.ค. 2566
ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์บริการรถยนต์ไทวัสดุ สาขาฉลอง
AUTO1
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
25,000 ฿
140 .
14 พ.ค. 2566
ช่างยนต์ สาขา BnB ภูเก็ต
AUTO1
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
15,000 ฿