พบ 160 ตำแหน่งงาน

ผลการค้นหางานใน จ.ภูเก็ต
121 .
3 ต.ค. 2565
Customer Services Officer
Bangkok Hospital Phuket
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
122 .
3 ต.ค. 2565
Admission Officer
Bangkok Hospital Phuket
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
123 .
3 ต.ค. 2565
Inter.Insurance (Case Manager)
Bangkok Hospital Phuket
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
124 .
3 ต.ค. 2565
Radiologic Technologist
Bangkok Hospital Phuket
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
125 .
3 ต.ค. 2565
Pharmacist Assistant
Bangkok Hospital Phuket
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
126 .
3 ต.ค. 2565
Pharmacist (Pharmacist)
Bangkok Hospital Phuket
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
127 .
3 ต.ค. 2565
Practical Nurse (Anesthetic)
Bangkok Hospital Phuket
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
128 .
3 ต.ค. 2565
Practical Nurse (SICU)
Bangkok Hospital Phuket
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
129 .
3 ต.ค. 2565
Practical Nurse (OPD Gastroenterology)
Bangkok Hospital Phuket
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
130 .
3 ต.ค. 2565
Practical Nurse (OPD Medicine Unit)
Bangkok Hospital Phuket
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
131 .
3 ต.ค. 2565
Practical Nurse (Ward (Med, Surg))
Bangkok Hospital Phuket
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
132 .
3 ต.ค. 2565
Supervisor Nurse (Supervisor Office)
Bangkok Hospital Phuket
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
133 .
3 ต.ค. 2565
UM Nurse (Utilization Management)
Bangkok Hospital Phuket
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
134 .
3 ต.ค. 2565
Registered Nurse
Bangkok Hospital Phuket
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
135 .
3 ต.ค. 2565
Stroke Coordinator (Nurse)
Bangkok Hospital Phuket
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
136 .
29 ก.ย. 2565
Teaching Assistant
Kajonkiet International School Phuket
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
137 .
29 ก.ย. 2565
Communication and Attendance Liaison
Kajonkiet International School Phuket
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
138 .
20 ก.ย. 2565
Sales Representative
ภูเก็ต เซเว่นไฟว์
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
20,000 บาท
139 .
20 ก.ย. 2565
ผู้จัดการฝ่ายขาย
ภูเก็ต เซเว่นไฟว์
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
50,000 บาท
140 .
12 ก.ย. 2565
Sous Chef
โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง