พบ 170 ตำแหน่งงาน

ผลการค้นหางานใน สถานที่ปฏิบัติงานทั้งหมด
21 .
31 ก.ค. 2566
Carpenter & Painter Supervisor
Pullman Phuket Panwa Beach Resort
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
22 .
31 ก.ค. 2566
Chef de Cuisine (Thai Southern Authentic)
Pullman Phuket Panwa Beach Resort
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
23 .
31 ก.ค. 2566
Pastry Chef
Pullman Phuket Panwa Beach Resort
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
24 .
20 ก.ค. 2566
Accounting Officer (เจ้าหน้าที่บัญชี) ภูเก็ต
CISSA GROUP
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
25 .
20 ก.ค. 2566
Project Manager - BD (Real Estate) ภูเก็ต
CISSA GROUP
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
26 .
20 ก.ค. 2566
Director of Sales & Marketing (ภูเก็ต) ด่วน!
CISSA GROUP
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
27 .
20 ก.ค. 2566
Sales Manager (Wellness, Medical) ภูเก็ต
CISSA GROUP
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
28 .
20 ก.ค. 2566
Marketing Manager (Wellness, Medical) ภูเก็ต
CISSA GROUP
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
29 .
22 พ.ค. 2566
พนักงานเดินอาหาร (Busgirl/Busboy) ประจำห้องอาหารโรงแรม Tin Baron เปิดใหม่ ก.ค.66
บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จำกัด
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
30 .
22 พ.ค. 2566
แคชเชียร์ (Cashier) ประจำห้องอาหารโรงแรม Tin Baron เปิดใหม่ ก.ค.66
บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จำกัด
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
31 .
22 พ.ค. 2566
Sr.Waiter-Waitress/ Waiter-Waitress (เสิร์ฟและบริการ) ประจำห้องอาหารโรงแรม Tin Baron เปิดใหม่ ก.ค.66
บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จำกัด
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
32 .
22 พ.ค. 2566
Sr.Bartender / Bartender ประจำห้องอาหารโรงแรม Tin Baron เปิดใหม่ ก.ค.66
บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จำกัด
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
33 .
22 พ.ค. 2566
Senior-Supervisor (หัวหน้างาน) ประจำห้องอาหารโรงแรม Tin Baron เปิดใหม่ ก.ค.66
บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จำกัด
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
34 .
22 พ.ค. 2566
Demi Chef ประจำห้องอาหารโรงแรม Tin Baron เปิดใหม่ ก.ค.66
บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จำกัด
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
35 .
22 พ.ค. 2566
Chef de Partie ประจำห้องอาหารโรงแรม Tin Baron เปิดใหม่ ก.ค.66
บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จำกัด
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
36 .
22 พ.ค. 2566
พนักงานล้างจาน ประจำห้องอาหารโรงแรม Tin Baron เปิดใหม่ ก.ค.66
บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จำกัด
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
37 .
22 พ.ค. 2566
ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร ประจำห้องอาหารโรงแรม Tin Baron เปิดใหม่ ก.ค.66
บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จำกัด
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
38 .
22 พ.ค. 2566
Restaurant Manager ประจำห้องอาหารโรงแรม Tin Baron สาขาเปิดใหม่ ก.ค.66
บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จำกัด
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
39 .
22 พ.ค. 2566
พนักงานเบเกอรี่ ประจำห้องอาหารโรงแรม Tin Baron เปิดใหม่ ก.ค.66
บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จำกัด
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
40 .
22 พ.ค. 2566
Sous Chef (หัวหน้าครัว) ประจำห้องอาหารโรงแรม Tin Baron เปิดใหม่ ก.ค.66
บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จำกัด
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง