พบ 68 ตำแหน่งงาน

ผลการค้นหางานใน สถานที่ปฏิบัติงานทั้งหมด
21 .
3 ต.ค. 2565
Transportation Staff
Bangkok Hospital Phuket
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
22 .
3 ต.ค. 2565
Medical Record Officer
Bangkok Hospital Phuket
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
23 .
3 ต.ค. 2565
Customer Services Officer
Bangkok Hospital Phuket
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
24 .
3 ต.ค. 2565
Admission Officer
Bangkok Hospital Phuket
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
25 .
3 ต.ค. 2565
Inter.Insurance (Case Manager)
Bangkok Hospital Phuket
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
26 .
3 ต.ค. 2565
Radiologic Technologist
Bangkok Hospital Phuket
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
27 .
3 ต.ค. 2565
Pharmacist Assistant
Bangkok Hospital Phuket
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
28 .
3 ต.ค. 2565
Pharmacist (Pharmacist)
Bangkok Hospital Phuket
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
29 .
3 ต.ค. 2565
Practical Nurse (Anesthetic)
Bangkok Hospital Phuket
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
30 .
3 ต.ค. 2565
Practical Nurse (SICU)
Bangkok Hospital Phuket
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
31 .
3 ต.ค. 2565
Practical Nurse (OPD Gastroenterology)
Bangkok Hospital Phuket
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
32 .
3 ต.ค. 2565
Practical Nurse (OPD Medicine Unit)
Bangkok Hospital Phuket
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
33 .
3 ต.ค. 2565
Practical Nurse (Ward (Med, Surg))
Bangkok Hospital Phuket
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
34 .
3 ต.ค. 2565
Supervisor Nurse (Supervisor Office)
Bangkok Hospital Phuket
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
35 .
3 ต.ค. 2565
UM Nurse (Utilization Management)
Bangkok Hospital Phuket
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
36 .
3 ต.ค. 2565
Registered Nurse
Bangkok Hospital Phuket
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
37 .
3 ต.ค. 2565
Stroke Coordinator (Nurse)
Bangkok Hospital Phuket
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
38 .
29 ก.ย. 2565
Spa manager
Sv center and wellness
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
25,000 บาท
39 .
29 ก.ย. 2565
Spa therapist
Sv center and wellness
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
14,000 บาท
40 .
29 ก.ย. 2565
Teaching Assistant
Kajonkiet International School Phuket
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง