พบ 170 ตำแหน่งงาน

21 .
22 เม.ย. 2567
Simulation Educator
Bangkok Hospital Phuket
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
22 .
22 เม.ย. 2567
Collection Officer (Inter)
Bangkok Hospital Phuket
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
23 .
22 เม.ย. 2567
Medical Record Officer
Bangkok Hospital Phuket
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
24 .
13 เม.ย. 2567
Assistant Chief Engineer
Pullman Phuket Panwa Beach Resort
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
25 .
13 เม.ย. 2567
Digital Marketing Executive
Pullman Phuket Panwa Beach Resort
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
26 .
13 เม.ย. 2567
Pool Guru (Lifestyle Organizer)
Pullman Phuket Panwa Beach Resort
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
27 .
13 เม.ย. 2567
นักศึกษาฝึกงาน
Pullman Phuket Panwa Beach Resort
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
28 .
13 เม.ย. 2567
Guest Service Agent
Pullman Phuket Panwa Beach Resort
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
29 .
13 เม.ย. 2567
Commis I (Thai)
Pullman Phuket Panwa Beach Resort
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
30 .
13 เม.ย. 2567
Carpenter & Painter Supervisor
Pullman Phuket Panwa Beach Resort
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
31 .
13 เม.ย. 2567
Bell Service Attendant
Pullman Phuket Panwa Beach Resort
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
32 .
13 เม.ย. 2567
Pastry Chef
Pullman Phuket Panwa Beach Resort
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
33 .
13 เม.ย. 2567
Chef de Cuisine (Thai Southern Authentic)
Pullman Phuket Panwa Beach Resort
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
34 .
13 เม.ย. 2567
Chef de Partie (Butcher)
Pullman Phuket Panwa Beach Resort
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
35 .
13 เม.ย. 2567
Restaurant Supervisor
Pullman Phuket Panwa Beach Resort
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
36 .
12 เม.ย. 2567
Registered Nurse (OPD)
โรงพยาบาลดีบุก
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
37 .
12 เม.ย. 2567
Registered Nurse (IPD)
โรงพยาบาลดีบุก
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
38 .
12 เม.ย. 2567
Registered Nurse
โรงพยาบาลดีบุก
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
39 .
12 เม.ย. 2567
Nurse Coordinator
โรงพยาบาลดีบุก
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
40 .
12 เม.ย. 2567
Screening Nurse
โรงพยาบาลดีบุก
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง