บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จำกัด

บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จำกัด

ดูรายละเอียดบริษัท
19 พ.ค. 2566

Area Manager (ผู้จัดการเขตโซนภูเก็ต) เปิดใหม่ ก.ค.66

สถานที่ปฏิบัติงาน
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
เงินเดือน
ตามตกลง
อัตราที่รับ
1
รายละเอียดงาน
- ดูแล 3 สาขา ในจังหวัดภูเก็ต(อ.เมือง,อ.กะทู้,อ.ถลาง)
- ดูแลการให้บริการของพนักงานทุกสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ โดยออกตรวจทุกสาขาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อนำจุดบกพร่องมาแก้ไขปรับปรุงอย่างทันท่วงที และพัฒนามาตรฐานที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้น
- รับผิดชอบในการตรวจสุขลักษณะของร้าน (Standard Operation) ในส่วนของแผนก เพื่อให้ได้ มาตรฐานของบริษัทฯ
ที่กำหนดไว้
- จัดการปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ และรวบรวมใบประเมินรายเดือนเพื่อนำมาวิเคราะห์ และแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น แล้ว
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ
- ผลักดันยอดขายของสาขาที่รับผิดชอบให้ไปถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ และควบคุมค่าใช้จ่ายสาขาที่รับผิดชอบให้อยู่ใน
งบประมาณอย่างเหมาะสม
- ร่วมกับแผนกบุคคลในการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงาน เพื่อทดแทนพนักงานที่ลาออกหรือเพิ่มเติมให้ครบตาม
จำนวนโครงสร้าง
- ร่วมกับแผนกบุคคลในการจัดหลักสูตร/การฝึกอบรมพนักงานให้เป็นไปตามตารางที่กำหนด
- จัดการฝึกอบรมพนักงานเมื่อมีการเปิดสาขาใหม่ และควบคุมดูแลจนสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน
- รายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆต่อผู้บังคับบัญชา อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
- ร่วมกับทีมวางแผนกลยุทธ์การทำงาน รวมถึงกำลังคน และพัฒนาทีมในส่วนรับผิดชอบ รวมถึงการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่
ทีมในส่วนรับผิดชอบ
- รับเรื่องสำรองที่นั่งทาง E-mail
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
การศึกษา: ปริญญาตรีขึ้นไป
ประสบการณ์: ดูแลส่วนงานบริการและบริหารลูกน้องในธุรกิจประเภทโรงแรมหรือร้านอาหารมากว่า 5 ปี
ความสามารถหลัก:
- มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มกระตือรือร้น และมีทัศนคติที่ดี
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร พูด อ่าน และเขียนได้เป็นอย่างดี
- มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
- ทักษะเรื่องการวางแผนงาน การสร้างยอดขาย การควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ทักษะในการ Coaching

สนใจสอบถาม 02-2607178 กด 0 คุณบอย, คุณขวัญ ฝ่ายบุคคล
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 -18.00 น.
หรือกรอกข้อมูลสมัครงาน ผ่านลิงก์นี้ https://goo.gl/forms/lrp3ZD4UG8Oqe5jE3
หรือส่งเรซูเม่มาที่ [email protected]

Line ID : @bxy0833u
Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/GreyhoundCafeRecruitment/
สวัสดิการ
เซอร์วิส ชาร์จ, เงินทิป, เงินรางวัลพิเศษ, ค่าอาหารพนักงาน, ข้าวพนักงาน, ประกันสังคม, เครื่องแบบพนักงาน, ค่ารถกรณีทำงานเกิน 24.00 น., โบนัสประจำปี, BIRTHDAY GIFT, สิทธิส่วนลดสวัสดิการ, ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน, ผู้ป่วยนอก, ทันตกรรม, ประกันอุบัติเหตุ, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ค่าของเยียม, วันพักร้อน, วันลาเดือนเกิด, วันลาภรรยาคลอดบุตร, เงินช่วยเหลือกรณีสูญเสียต่างๆ
ติดต่อ
คุณบอย
บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จำกัด
เลขที่ 27 ซอยสุขุมวิท 53 ถนนสุขุมวิท
ตำบลคลองตันเหนือ อำเภอเขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 022607178
อีเมล์: [email protected]
Line: @bxy0833u

ติดตามข่าวสาร

ติดตามเรา

Link to Facebook Link to Line