Bangkok Hospital Siriroj

โรงพยาบาลสิริโรจน์เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่เปิดให้บริการโดยคนภูเก็ต ด้วยเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของพันตรีนายแพทย์อนุโรจน์ ธารสิริโรจน์ อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคต่อมไร้ท่อ จากประเทศสหรัฐอเมริกา และแพทย์หญิงสุปาณี ธารสิริโรจน์ กุมารแพทย์ ซึ่งต้องการนำความรู้ความสามารถทางการแพทย์กลับมาพัฒนาระบบสาธารณสุขในจังหวัดภูเก็ตให้ทัดเทียมกับพื้นที่อื่นๆ ของประเทศไทย โดยมุ่งหวังให้คนภูเก็ตและจังหวัดข้างเคียงได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
แนะนำองค์กร
สวัสดิการ
- ค่ารักษาพยาบาล 150,000 ต่อปี
- ส่วนลดสวัสดิการครอบครัว
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- โบนัสประจำปี
- หอพักและรถรับส่ง
- ตั๋วเครื่องบินสวัสดิการ
- ชุดยูนิฟอร์ม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ตรวจสุขภาพประจำปี
วิธีสมัครงาน
- สมัครผ่านทางอีเมล์
- สมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ
HR
Bangkok Hospital Siriroj
44 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 ประเทศไทย
วิชิต , เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต
โทรศัพท์: 076361888
อีเมล์: [email protected]
แผนที่

ติดตามข่าวสาร

ติดตามเรา

Link to Facebook Link to Line