โรงพยาบาลดีบุก

‘ดีบุก’ เป็นแร่ธรรมชาติสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง ผูกพันใกล้ชิดกับวิถีชีวิตคนแถบนี้มานานนับร้อยปี แม้เวลาจะทำให้ความสำคัญของดีบุกลดน้อยลงไป แต่วันนี้ ‘ดีบุก’ จะกลับมาเป็นที่รู้จักในนามของโรงพยาบาลแห่งใหม่ ‘โรงพยาบาลดีบุก’

‘โรงพยาบาลดีบุก’ เปิดให้บริการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 โดยจัดเป็นโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิทาง และเป็นโรงพยาบาลทางเลือกใหม่อย่างแท้จริงของชาวไทยและชาวต่างประเทศในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงที่มีความแตกต่างจากสถานพยาบาลอื่นๆ ภายใต้การควบคุมดูแลคุณภาพและความปลอดภัยในการให้บริการทางการแพทย์โดยโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต อีกทั้งได้รับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล Hospital Accreditation (HA) ดังนั้นผู้รับบริการจึงสามารถมั่นใจได้ถึงคุณภาพตามมาตรฐานการรักษาพยาบาล
แนะนำกิจการ
สวัสดิการ
- โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
- ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามผลงาน)
- ค่าล่วงเวลา
- ค่าเวร
- วันหยุดประจำปี
- วันลาพักร้อน
- วันลาคลอด 100 วัน
- วันลาดูแลบุตร (สำหรับผู้ชาย)
- Work from home ได้เมื่อใกล้คลอด
- วันลาดูแลพ่อแม่
- วงเงินค่ารักษาพยาบาล และรับส่วนลดการรักษาโรงพยาบาลในเครือข่าย
- ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับครอบครัว
- เงินสนับสนุนค่าเลี้ยงดูบุตรวัยก่อนอนุบาล
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ชุดยูนิฟอร์ม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ค่าตอบแทนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ
- ตั๋วเครื่องบินสวัสดิการราคาพิเศษจาก Bangkok Airways
- ฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในงาน และหลักสูตรเฉพาะทาง
ติดต่อ
HR
โรงพยาบาลดีบุก
เลขที่ 89/8-9 หมู่ 2 ถ.เจ้าฟ้า ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต 83000
วิชิต , เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต
โทรศัพท์: 076298298
อีเมล: [email protected]
เว็บไซต์: https://www.dibukhospital.com
แผนที่