โรงพยาบาลดีบุก

‘ดีบุก’ เป็นแร่ธรรมชาติสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง ผูกพันใกล้ชิดกับวิถีชีวิตคนแถบนี้มานานนับร้อยปี แม้เวลาจะทำให้ความสำคัญของดีบุกลดน้อยลงไป แต่วันนี้ ‘ดีบุก’ จะกลับมาเป็นที่รู้จักในนามของโรงพยาบาลแห่งใหม่ ‘โรงพยาบาลดีบุก’

‘โรงพยาบาลดีบุก’ เปิดให้บริการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 โดยจัดเป็นโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิทาง และเป็นโรงพยาบาลทางเลือกใหม่อย่างแท้จริงของชาวไทยและชาวต่างประเทศในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงที่มีความแตกต่างจากสถานพยาบาลอื่นๆ ภายใต้การควบคุมดูแลคุณภาพและความปลอดภัยในการให้บริการทางการแพทย์โดยโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต อีกทั้งได้รับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล Hospital Accreditation (HA) ดังนั้นผู้รับบริการจึงสามารถมั่นใจได้ถึงคุณภาพตามมาตรฐานการรักษาพยาบาล
แนะนำองค์กร
สวัสดิการ
- โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
- ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามผลงาน)
- ค่าล่วงเวลา
- ค่าเวร
- วันหยุดประจำปี
- วันลาพักร้อน
- วันลาคลอด 100 วัน
- วันลาดูแลบุตร (สำหรับผู้ชาย)
- Work from home ได้เมื่อใกล้คลอด
- วันลาดูแลพ่อแม่
- วงเงินค่ารักษาพยาบาล และรับส่วนลดการรักษาโรงพยาบาลในเครือข่าย
- ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับครอบครัว
- เงินสนับสนุนค่าเลี้ยงดูบุตรวัยก่อนอนุบาล
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ชุดยูนิฟอร์ม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ค่าตอบแทนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ
- ตั๋วเครื่องบินสวัสดิการราคาพิเศษจาก Bangkok Airways
- ฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในงาน และหลักสูตรเฉพาะทาง
14 ตำแหน่ง
1.
12 เม.ย. 2567
Registered Nurse (OPD)
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
2.
12 เม.ย. 2567
Registered Nurse (IPD)
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
3.
12 เม.ย. 2567
Registered Nurse
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
4.
12 เม.ย. 2567
Nurse Coordinator
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
5.
12 เม.ย. 2567
Screening Nurse
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
6.
12 เม.ย. 2567
Patient Escort
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
7.
12 เม.ย. 2567
Practical Nurse
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
8.
12 เม.ย. 2567
UM Nurse
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
9.
12 เม.ย. 2567
Radiologic Technologist
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
10.
12 เม.ย. 2567
Pharmacist
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
11.
12 เม.ย. 2567
Pharmacist Assistant
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
12.
12 เม.ย. 2567
Registration and Admission Officer
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
13.
12 เม.ย. 2567
Medical Record Officer
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
14.
12 เม.ย. 2567
Accountant
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตามตกลง
วิธีสมัครงาน
- สมัครผ่านทางอีเมล์
- สมัครด้วยตนเอง
- ฝากประวัติ
ติดต่อ
HR
โรงพยาบาลดีบุก
เลขที่ 89/8-9 หมู่ 2 ถ.เจ้าฟ้า ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต 83000
วิชิต , เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต
โทรศัพท์: 076298298
อีเมล์: [email protected]
เว็บไซต์: https://www.dibukhospital.com
แผนที่