15 ปัญหาการทำงานที่เด็กจบใหม่ต้องเจอและแนวทางแก้ไข

แชร์ Share Facebook Share Line

การเข้าสู่โลกแห่งการทำงานเป็นครั้งแรกเป็นประสบการณ์ที่ท้าทายสำหรับเด็กจบใหม่ พวกเขามักต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคที่ไม่เคยเจอมาก่อน บทความนี้จะสำรวจปัญหาที่พบบ่อยที่สุด พร้อมเสนอแนวทางการแก้ไขเพื่อช่วยให้เด็กจบใหม่สามารถปรับตัวและประสบความสำเร็จในสายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร

รายละเอียด:

ชีวิตการทำงานแตกต่างจากชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างสิ้นเชิง วัฒนธรรมองค์กรที่ไม่คุ้นเคย การทำงานภายใต้กฎระเบียบและมาตรฐานของบริษัท และการต้องสื่อสารและทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาอาจทำให้เด็กจบใหม่รู้สึกเครียดและสับสน

แนวทางแก้ไข:

 • หมั่นสังเกตพฤติกรรมและการปฏิบัติตัวของเพื่อนร่วมงาน
 • เรียนรู้กฎระเบียบขององค์กร และอย่ารีรอที่จะถามเมื่อเกิดข้อสงสัย
 • การเรียนรู้จากคนอื่นจะช่วยให้สามารถปรับตัวได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

2. วินัยในการทำงาน

รายละเอียด:

การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ และการบริหารเวลาเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่คนทำงานทุกคนควรมี การขาดวินัยในการทำงานอาจทำให้ดูไม่น่าเชื่อถือและขาดความไว้วางใจจากเจ้านายและเพื่อนร่วมงาน

แนวทางแก้ไข:

 • ฝึกฝนตนเองให้มีวินัยในการทำงาน
 • จัดการเวลาและงานที่ได้รับมอบหมายให้ดี
 • รักษาความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • ตั้งเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวในการทำงาน
 • ใช้เครื่องมือจัดการเวลา เช่น ปฏิทินหรือแอปพลิเคชันเพื่อช่วยจัดระเบียบงาน

3. ขาดเป้าหมายในการทำงาน

รายละเอียด:

เด็กจบใหม่บางคนอาจยังไม่ได้ตั้ง Career Path หรือขาดแรงจูงใจในการสร้างเป้าหมายที่แท้จริงให้ตัวเอง ทำให้ทำงานโดยไม่มีทิศทางที่ชัดเจน

แนวทางแก้ไข:

 • ก่อนเริ่มการสมัครงาน ควรถามตัวเองและตั้งเป้าหมายในเส้นทางอาชีพ ว่างานแบบไหนที่ตนเองใฝ่ฝันอยากทำ
 • มุ่งเป้าไปยังจุดนั้นเพื่อความสำเร็จในระยะยาว
 • หมั่นปรับปรุงเป้าหมายตามสถานการณ์และประสบการณ์ที่ได้รับ
 • ขยันเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของตนเอง

4. ขาดประสบการณ์และความสามารถ

รายละเอียด:

การขาดประสบการณ์ในการทำงานเป็นปัญหาสำคัญที่เด็กจบใหม่ต้องเผชิญ ซึ่งอาจทำให้เกิดความลำบากในการทำงานและการปรับตัว

แนวทางแก้ไข:

 • หมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
 • ฝึกฝนทักษะการทำงาน และนำประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ในการปรับปรุงตนเอง
 • เข้าร่วมการฝึกอบรมหรือเวิร์กช็อปที่เกี่ยวข้องกับสายงาน
 • ขอคำแนะนำและคำปรึกษาจากผู้ที่มีประสบการณ์

5. ขาดภูมิต้านทานต่อแรงกดดัน

รายละเอียด:

เด็กจบใหม่อาจยังขาดวุฒิภาวะและความอดทนในการรับมือกับแรงกดดันจากงานหนักๆ และสถานการณ์ที่ซับซ้อนในที่ทำงาน

แนวทางแก้ไข:

 • พยายามมองปัญหาให้เป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโต
 • หาที่ปรึกษาเมื่อพบปัญหา และหาวิธีการผ่อนคลายเพื่อรับมือกับความเครียด
 • ฝึกการทำสมาธิหรือการออกกำลังกายเพื่อช่วยลดความเครียด
 • พูดคุยกับเพื่อนร่วมงานหรือคนที่คุณไว้ใจเมื่อรู้สึกกดดัน

6. การบริหารเวลา

รายละเอียด:

การบริหารเวลาที่ดีเป็นสิ่งสำคัญในการทำงาน การขาดการจัดการเวลาอาจทำให้งานที่ได้รับมอบหมายไม่เสร็จทันเวลาและเกิดความเครียด

แนวทางแก้ไข:

 • ใช้เครื่องมือจัดการเวลา เช่น การวางแผนล่วงหน้า และการใช้แอปพลิเคชันที่ช่วยในการจัดการงาน
 • ทำ To-Do List และกำหนดเวลาในการทำงานแต่ละอย่าง
 • จัดลำดับความสำคัญของงาน โดยทำงานที่สำคัญและเร่งด่วนก่อน
 • หลีกเลี่ยงการผัดวันประกันพรุ่ง และตั้งเวลาสำหรับการพักผ่อนให้เพียงพอ

7. เบื่อบรรยากาศการทำงาน

รายละเอียด:

บางครั้งงานที่ได้รับอาจไม่ตรงกับความคาดหวังหรือความสนใจ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเบื่อและขาดแรงจูงใจในการทำงาน

แนวทางแก้ไข:

 • พยายามมองหาความท้าทายใหม่ๆ ในงาน
 • สร้างสรรค์วิธีการทำงานใหม่ๆ เพื่อไม่ให้รู้สึกเบื่อ
 • พูดคุยกับหัวหน้าหรือผู้จัดการเพื่อหาวิธีการปรับปรุงงานที่ทำอยู่
 • หาเวลาพักผ่อนหรือทำกิจกรรมที่ชอบนอกเวลางาน เพื่อให้มีพลังงานและแรงจูงใจในการทำงาน

8. ช่องว่างระหว่างวัยในที่ทำงาน

รายละเอียด:

การทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานต่างวัยอาจก่อให้เกิดความไม่เข้าใจและความไม่สบายใจ

แนวทางแก้ไข:

 • พยายามเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมการทำงานของคนต่างวัย
 • ใช้การสื่อสารที่ดีเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทีม
 • ให้ความเคารพและเรียนรู้จากเพื่อนร่วมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า
 • เปิดใจรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมงานต่างวัย

9. รู้สึกไม่พอใจกับปัจจุบัน

รายละเอียด:

การเปรียบเทียบตนเองกับเพื่อนร่วมรุ่นที่ได้งานที่ดีกว่าอาจทำให้รู้สึกไม่พอใจและหมดกำลังใจ

แนวทางแก้ไข:

 • ปรับวิธีคิด ยอมรับและทำความเข้าใจกับสิ่งที่มีในปัจจุบัน
 • มองหาวิธีการพัฒนาตนเองในที่ทำงาน
 • ตั้งเป้าหมายเล็กๆ ที่สามารถทำได้ และฉลองความสำเร็จเมื่อทำได้ตามเป้าหมาย
 • หาเวลาทำกิจกรรมที่ชอบและพักผ่อนเพื่อเพิ่มพลังใจ

10. การบริหารจัดการเงิน

รายละเอียด:

การบริหารจัดการเงินเป็นสิ่งสำคัญในการเริ่มต้นชีวิตการทำงาน การขาดการวางแผนทางการเงินอาจทำให้เกิดปัญหาในระยะยาว

แนวทางแก้ไข:

 • ฝึกฝนการบริหารจัดการเงิน
 • แบ่งเงินเดือนไว้เป็นเงินเก็บ และควบคุมการใช้จ่ายเพื่ออนาคตที่มั่นคง
 • วางแผนการใช้เงินอย่างละเอียด เช่น จดบันทึกรายรับ-รายจ่าย และตั้งเป้าหมายการออมเงิน
 • ศึกษาเกี่ยวกับการลงทุนและการออมเงินเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางการเงิน

11. การขาดการเตรียมตัวก่อนลงสนาม

รายละเอียด:

เด็กจบใหม่บางคนอาจยังไม่คุ้นเคยกับการเริ่มต้นทำงานจริงและขาดความรับผิดชอบที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเรียน

แนวทางแก้ไข:

 • เตรียมตัวล่วงหน้าในการปรับตัวสู่โลกการทำงาน
 • ฝึกฝนความรับผิดชอบและการแสดงความสามารถอย่างเต็มที่
 • อ่านและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานในสายอาชีพที่ตนเองสนใจ
 • ฝึกฝนทักษะที่จำเป็นในการทำงาน เช่น การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม และการแก้ปัญหา

12. การทำงานไม่คล่องมือ

รายละเอียด:

การลงมือทำงานจริงอาจทำให้รู้สึกตื่นเต้นและทำงานได้ไม่คล่องตัวเนื่องจากขาดประสบการณ์

แนวทางแก้ไข:

 • ฝึกฝนการทำงานอย่างต่อเนื่อง
 • เรียนรู้จากการทำงานจริง และหาคำแนะนำจากหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงาน
 • อย่ากลัวที่จะทำผิดพลาด เพราะการทำผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้
 • ขอความช่วยเหลือและคำแนะนำเมื่อพบปัญหาในการทำงาน

13. การขาดพลังใจในการทำงาน

รายละเอียด:

งานที่ยากและซับซ้อนอาจทำให้รู้สึกหมดกำลังใจและไม่สามารถทำงานได้ดี

แนวทางแก้ไข:

 • สร้างพลังใจในการทำงาน
 • มองหาวิธีการผ่อนคลายและระบายความเครียด
 • หาที่ปรึกษาหรือเพื่อนร่วมงานที่สามารถให้คำแนะนำและกำลังใจได้
 • ตั้งเป้าหมายเล็กๆ ที่สามารถทำได้และฉลองความสำเร็จเมื่อทำได้ตามเป้าหมาย

14. การทำงานเป็นทีม

รายละเอียด:

การทำงานเป็นทีมต้องการความเข้าใจและความสามารถในการประสานงานกับเพื่อนร่วมงานที่มีสไตล์การทำงานต่างกัน

แนวทางแก้ไข:

 • พยายามเข้าใจสไตล์การทำงานของเพื่อนร่วมงาน
 • สื่อสารกันเพื่อหาวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพร่วมกัน
 • ฝึกฝนทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม
 • ให้ความสำคัญกับความเห็นของเพื่อนร่วมงานและหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน

15. การสร้างสายสัมพันธ์ในที่ทำงาน

รายละเอียด:

การเข้ามาเป็นพนักงานใหม่ต้องการการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีเพื่อทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางแก้ไข:

 • รู้จักแนะนำตัวเอง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
 • เปิดใจให้กับการสร้างมิตรภาพในที่ทำงาน
 • เข้าร่วมกิจกรรมสังคมขององค์กร เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
 • พยายามเป็นคนที่ช่วยเหลือและสนับสนุนเพื่อนร่วมงาน

สรุป

การเริ่มต้นทำงานครั้งแรกอาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับเด็กจบใหม่ แต่ด้วยการเตรียมตัวและการเปิดรับคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์จะช่วยให้สามารถก้าวผ่านปัญหาต่างๆ ได้อย่างราบรื่น การมีทัศนคติที่ดีและการพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จในโลกของการทำงาน

สำหรับเด็กจบใหม่ที่กำลังหางาน สามารถเข้ามาฝากประวัติกับ PHUKET108 หรือค้นหางานที่ชอบ บริษัทที่ใช่ เพื่อเริ่มต้นชีวิตการทำงานได้อย่างสดใส

ติดตามข่าวสาร

ติดตามเรา

Link to Facebook Link to Line